Gemeentelijke informatieavond ontwikkeling Nijkerkerveen

[ 13 februari 2012; 19:15 tot 21:15. ] Op maandagavond 13 februari 2012 worden alle inwoners van Nijkerkerveen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de nabije toekomst van Nijkerkerveen. De gemeente wil u graag bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw, Veensche Boys, en het centrum van Nijkerkerveen.

Programma informatieavond 13 februari 2012
Locatie : de Van Rootselaarschool, Van Noortstraat 42, Nijkerkerveen

19.15 uur
Ontvangst

19.30 uur
Tafelgesprek: Presentatie […]

Aankondiging bezoek kulturhus Scherpenzeel

[ 1 maart 2012; 13:15 tot 17:15. ] Hierbij reeds een VOORAANKONDIGING.

Bezoek aan kulturhus in Scherpenzeel op 1 Maart a.s

Vertrek om 13.15 uur vanaf parkeerterrein Spar .
Met dank aan Dick Holtman.

U kunt zich vanaf nu hier opgeven.

Aankondiging bezoek kulturhus Kootwijkerbroek

[ 23 februari 2012; 13:15 tot 17:15. ] Hierbij reeds een VOORAANKONDIGING.

Bezoek aan kulturhus in Kootwijkerbroek op 23  februari a.s

Vertrek om 13.15 uur vanaf parkeerterrein Spar .
Met dank aan Dick Holtman.

U kunt zich vanaf nu hier opgeven.

Vervolg Het besluit :: Deelplan 1a Nijkerkerveen

[ 3 oktober 2011; 20:00 tot 23:59. ] Afgelopen Donderdag is het besluit geschorst tot Maandag 3 Oktober 20.00 uur.

Donderdag 29 september zal tijdens “het besluit” het ontwerp bestemmingsplan deelplan1a Nijkerkerveen worden vastgesteld.
Het betreft echter een gewijzigd raadsvoorstel in verband met het van toepassing verklaren van de Crisis en Herstelwet op deelplan1a. De Crisis en Herstelwet beperkt in belangrijke mate de beroepsmogelijkheden voor […]

De mening Grondgebied :: Deelplan 1a Nijkerkerveen

[ 15 september 2011; 20:00 tot 23:59. ] Zoals u waarschijnlijk al bekend zal zijn is deelplan 1a van de ontwikkeling Nijkerkerveen reeds in procedure. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn zienswijzen binnengekomen en Donderdag 15 september zal de Nijkerkse raad zich erover buigen in “De Mening”.
Deze vergadering is openbaar en voor publiek toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen bent […]

Einde inzagetermijn deelplan 1a – 25 mei

[ 25 mei 2011; ] Zoals u allemaal hebt kunnen lezen, ligt deelplan 1A van de uitbreiding Nijkerkerveen nog ter inzage.

[caption id="attachment_1086" align="alignleft" width="200" caption="deelplan 1a"][/caption]

Tot 25 mei a.s. heeft iedereen gelegenheid via de indiening van een zienswijze hiertegen bezwaar in te dienen bij de gemeenteraad. De zienswijzen moeten wel voor 25 mei binnen zijn, anders zijn uw rechten verkeken. […]

Informatiemarkt – De Ontmoeting – Heroverweging Nijkerkerveen

[ 7 april 2011; 19:30 tot 21:00. ] In het kader van de ontwikkeling van Nijkerkerveen zijn er twee onderwerpen actueel:

de heroverweging van het voorkeursmodel;
het in procedure brengen van het bestemmingsplan voor Deelplan 1a.

Aanvang : 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie : C.J. van Rootselaarschool, Van Noortstraat 42 te Nijkerkerveen
Voorzitter : bijeenkomst is o.l.v. onafhankelijk voorzitter

Op 7 april organiseert het gemeentelijk projectbureau een informatiebijeenkomst […]

Het besluit

[ 28 april 2011; 19:30 tot 23:30. ] Tijdens het besluit van 28 april zal de gemeenteraad van Nijkerk zich uitspreken over de voorliggende “herziening” op de plannen in Nijkerkerveen. Het is een herziening op het voorkeursmodel, zoals dat in 2009 is vastgesteld. Inspraak van 5 minuten is mogelijk voor iedereen, indien u zich vooraf bij de griffie aanmeldt en bovendien bij de mening van […]

De mening grondzaken

[ 14 april 2011; 20:00 tot 23:00. ] Tijdens deze mening grondzaken zal de commissie zich uitspreken over de voorliggende “herziening” op de plannen in Nijkerkerveen. Het is een herziening op het voorkeursmodel, zoals dat in 2009 is vastgesteld. Inspraak van 5 minuten is mogelijk voor iedereen, indien u zich vooraf bij de griffie aanmeldt. De vergadering is publiek toegankelijk.

LET OP : Gewijzigd […]