De Boys wel of niet verplaatsen?

Het was meer dan duidelijk en niet voor enige discussie vatbaar, tenminste in 2007. De Boys moesten worden verplaatst, want dat gaf ruimtelijk gezien goede mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van ons dorp(scentrum). Niet duidelijk was waarheen, maar dat er verplaatst moest worden stond als een paal boven water. Uiteindelijk was dit voor de Veensche Boys zelf een goede kans om een nieuwe accomodatie te bedingen, want dat is hard nodig.

Na veel politiek geharrewar met en zonder de begeleidingsgroep, werd om en nabij 2009 bekend dat er een lokatie achter de discotheek Starlight was bestemd voor de Boys. Hier zouden we ook een goede ontsluiting maken naar het dorp, zodat wandelaars en fietsers niet via de Amersfoortseweg naar het voetbalveld hoefden te gaan. Het leek een goed plan, want iedereen stemde ermee in.

Nu blijkt dat het verplaatsen (te veel) geld kost, wordt het anders. De Veensche Boys moeten blijven zitten, één veld wordt ingeleverd en daar komen er twee (of drie) voor terug aan de noordzijde. De argumentatie wordt ook anders. Waar het eerst nog in ruimtelijke zin verstandig was om de Boys te verplaatsen, is het nu sociaal maatschappelijk gewenst om de Boys te behouden op de huidige plek.

Wel staat vast dat, als dit doorgaat, de ruimte die er zou ontstaan in de dorpskern voor woningbouw, zorg- en winkelvoorzieningen weg is.

..