Zuidoosthoek (Jacob de Boerweg)

Wie gaat voor veiligheid en leefbaarheid van zijn dorp, kan het niet met droge ogen aanzien dat spelende kinderen (en volwassenen) worden bedreigd door langsrazende landbouwtrekkers met alles wat daar aan kan hangen. Even voor de goede orde, de tijd dat zo’n ding max 16 km/h kon en mocht rijden is reeds lang voorbij. Ook niets ten nadele van de bestuurders van deze grote gevaren, want die kunnen, hoe goed ze het ook willen, niet alles zien ondanks de vele spiegels en andere hulpmiddelen. Kortom, ze horen niet in een dorpskern.

Al vanaf het begin van de planvorming hebben we erop aangedrongen om zwaar verkeer uit het dorp te weren. Daarvoor zijn goede mogelijkheden te bedenken, zoals verkeersmaatregelen, obstakels of een rondweg, maar de allerbeste mogelijkheid is om te zorgen dat ze er niet meer hoeven te zijn.

Wat is er nu mooier dan zo’n probleem oplossen, als je toch al bezig bent met de ontwikkeling van je dorp? Je kan het dan in één keer meenenmen en weet zeker dat het probleem zich niet later nog een keer aandient. Van de ondernemer in kwestie is breed bekend dat hij zeer graag zou willen verhuizen naar een voor hem geschiktere lokatie. Hij heeft zelfs uitvoerige plannen gepresenteerd hoe hij denkt dat dit gerealiseerd zou kunnen worden.

Die plannen, daar kan je natuurlijk over twisten of het reëel en haalbaar is, maar zijn voor rekening en risico van de ondernemer. Het is dus niet aan ons om te beslissen of dat verstandig is, maar aan de ondernemer.

Dit “probleem” is echter al bij de behandeling van het voorkeursmodel 2009 uit het plangebied gehaald. Er ontstond toen een spraakverwarring over “plangebied” en “exploitatiegebied”, de rode en blauwe lijn, maar duidelijk was dat de Jacob de Boerweg niet meegenomen zou worden in de verdere planvorming.

Nu, bij de herziening 2011, wordt dit probleem verwezen naar de ontwikkeling van het buitengebied, waardoor onduidelijk is wanneer het weer aan de orde komt. De realiteit blijft echter bestaan en dat is grote landbouwvoertuigen in de kern van Nijkerkerveen.

..