Het besluit

Tijdens het besluit van 28 april zal de gemeenteraad van Nijkerk zich uitspreken over de voorliggende “herziening” op de plannen in Nijkerkerveen. Het is een herziening op het voorkeursmodel, zoals dat in 2009 is vastgesteld. Inspraak van 5 minuten is mogelijk voor iedereen, indien u zich vooraf bij de griffie aanmeldt en bovendien bij de mening van 14 april uw zienswijzen heeft ingesproken. De vergadering is publiek toegankelijk.

LET OP : Gewijzigd Raadsvoorstel. Toevoeging Mileunorm en Deelplan 4 wel of niet in voorkeursmodel.

Raadsvoorstel
Bijlage Raadsvoorstel

Behandelvoorstel
Nieuw Raadsvoorstel
Nieuwe Bijlage
Plankaart bij Raadsvoorstel

..