Nijkerkerveen kritisch over toekomstplannen

dinsdag 29 maart 2011 06:48

Volle zaal bij de van Rootselaarschool

Aandachtige bewoners bij de presentatie van Han van Dam

NIJKERKERVEEN – Voor een volle zaal met belangstellenden heeft de begeleidingsgroep ‘Uitbreiding Nijkerkerveen’ woensdag 23 maart een ‘dorpsavond’ gehouden om met de bevolking te spreken over de huidige plannen van het college. De avondvoorzitter, Ton Eikelboom, zei blij te zijn dat er zoveel mensen aanwezig waren. Ook was hij blij met de aanwezigheid van gemeenteraadsleden.

Han van Dam, voorzitter van de begeleidingsgroep gaf een historisch overzicht. ,,Al in 2005 heeft de gemeente plannen om Nijkerkerveen uit te breiden. De bebouwde kom moet uitgebreid worden, maar het dorp moet wel zijn dorpse karakter blijven behouden. Om dat te bereiken mogen er niet meer dan 20 woningen per hectare gebouwd worden en dus is er ruimte voor maximaal 600 woningen. In 2007 wordt dat allemaal concreter. In ‘Starlight’ organiseert de gemeente tot twee keer toe een avond voor de hele bevolking. De meeste Veenders, zo blijkt, zitten helemaal niet te wachten op zoveel woningen. Prima als er gebouwd wordt, maar het is genoeg als dat gebeurt voor de eigen jonge mensen die eigenlijk niet naar Nijkerk of Vathorst willen, maar gewoon in het Veen willen blijven wonen. En ook voor de ouderen die hier ook liever willen blijven wonen in plaats van naar Nijkerk te moeten. Uiteindelijk worden de meeste inwoners over de streep getrokken door de belofte dat het Veen bij 600 woningen ook veel terug krijgt. En: ze mogen zelf mee blijven denken over de plannen. De begeleidingsgroep, samengesteld uit Veenders, zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. In 2009 stelt de gemeenteraad eindelijk een zogenaamd voorkeursmodel vast, waarin ook voor een deel de bijdrage van de begeleidingsgroep terug te vinden is. Er zal, zo besluit de raad dan, een afgerond dorp komen met alle voorzieningen voor jong en oud die nodig zijn. Om dat te bereiken zal het hele voetbalcomplex naar buiten geplaatst moeten worden, meer in de richting van Starlight, maar wel met directe verbindingen met de dorpskern. Hierdoor blijft de sociale functie van de voetbalvereniging behouden. Wel komen er in de dorpskern 22 woningen per hectare, maar daar kon de begeleidingsgroep wel, als compromis, mee leven. In de deelplannen 1, 2 en 3 komen er dan 525 woningen. De resterende 75 blijven beschikbaar voor de zuidoosthoek (Jacob de Boerweg). Volgens het college zou woningbouw daar namelijk veel te duur uitvallen. Maar er zou opnieuw bekeken worden of ook daar woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden. Een heel belangrijk punt in dat raadsbesluit is ook dat er vermindering van het zware verkeer dat nu door het dorp moet, gerealiseerd moet worden. En: de gemeente moet direct aan de slag om goed na te gaan wat er zoal nodig is aan voorzieningen en die ook goed op elkaar af moeten stemmen. Een totaalplaatje dus, inclusief een plek voor kleinschalige bedrijven. En dan zou er in 2010 een begin gemaakt kunnen worden met de bouw van de eerste woningen. Iedereen blij dus.”

Han presenteert de bevindingen

Han van Dam presenteert de bevindingen van de begeleidingsgroep

Van Dam ging daarna in op de huidige situatie. ,,Inmiddels is het 2011. Er is de afgelopen twee jaar heel wat gebeurt, behalve ‘stenen stapelen’. De provincie wil dat er meer goedkope woningen gebouwd worden. Er is een economische crisis ontstaan die ook gevolgen heeft voor de gemeente. En de noodzakelijke verplaatsing van de voetbalvelden valt veel duurder uit dan de gemeente gedacht had. Daar moet je dus wat op verzinnen. De goedkoopste manier is de gevolgen hiervan bij de inwoners van ons dorp neer te leggen. En dat doet het college dan ook. Geen 525 woningen, maar 600 moeten er komen. En dan nog op een kleiner stuk grond omdat de voetbalvelden voor het grootste deel gewoon blijven liggen waar ze nu zijn. Gevolg is dat er nu in de dorpskern geen 20, en ook geen 22, maar 25 woningen per hectare komen. Dat wordt dus dringen. Over een ‘totaalplaatje’ is helemaal niets bekend. Dat moet allemaal nog onderzocht worden. Laat staan dat er gekeken is naar goede combinatiemogelijkheden. Voor de scholen? Dat weten we nog niet. Voor de ouderen? Dat weten we ook nog niet.”
Ook was Van Dam kritisch over de wijze waarop het college met d ebegeleidingsgroep omging. ,,En de begeleidingsgroep dan? Heeft die dan tussentijds wat kunnen doen? Het antwoord hierop is: Nee! Meedenken hoefde niet; ideeën werden aangehoord (en terzijde gelegd). Er staat voor ons dorp iets te gebeuren wat we helemaal nooit gewild hebben en ook nu niet willen. Eerst het totale plaatje en dan beslissingen nemen over het geheel. En niet alvast een paar dingen regelen en de rest maar afwachten. Er is een zwalkend college dat inwoners niet serieus neemt.”
Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen. Die liegen er niet om. Ze variëren van: ‘Is de gemeente nog wel betrouwbaar; er is toch nog geen totaalplan en al helemaal geen visie; dan kun je toch niet beginnen? ‘ Ook vragen velen zich af hoe serieus de bevolking mee mag denken.
Ook maken velen zich bezorgd over de verkeersveiligheid. ,,Waarom gebeurt er niets aan de verkeersveiligheid: er komt steeds meer zwaar verkeer door het dorp. De wegen zijn te smal om dit allemaal te verwerken?” Sommigen stellen voor een handtekeningenactie te gaan voeren.

Nijkerkerveen verscheurd

Het gevolg van deelaanpak

Als Han van Dam aangeeft dat de begeleidingsgroep er hard over nadenkt te gaan stoppen, omdat de vele uren die ze erin gestopt helemaal niets hebben opgeleverd, wordt het even doodstil in de zaal. Dan wordt vanuit de inwoners geroepen om door te gaan. ,,Want anders loop je het risico dat elke belangenorganisatie meer voor zichzelf gaat en dan raken we het totale beeld helemaal kwijt. Dan kan het college helemaal zijn eigen gang gaan.”

bron: DeStadNijkerk.nl – Lokaal nieuws – Nijkerkerveen kritisch over toekomstplannen.

Presentatie begeleidingsgroep 23 maart 2011

Advies begeleidingsgroep aan College

Antwoord College op advies begeleidingsgroep

..