Veense patstelling bij omroepN – Het Nijkerk Nieuws

NIJKERK – In het actualiteitenprogramma “De Week” van OmroepN legde Han van Dam (voorzitter van de begeleidingsgroep Nijkerkerveen) uit, dat de begeleidingsgroep het eens was met het plan, dat in 2009 voor Nijkerkerveen is gepresenteerd. Van Dam: “Dat plan zou eigenlijk uitgevoerd moeten worden. De problemen die nu zijn ontstaan komen door eisen van de provincie en de recessie speelt een rol. Het effect is, dat B&W een herziening heeft doorgezet.

In het gesprek van de begeleleidingsgroep met de bewoners afgelopen week heerste de mening, dat er te stevig wordt ingegrepen:

1. Veensche Boys wordt niet richting De Laak (vroeger Starlight) verplaatst. Dat betekent meer woningen op één hectare en daarmee wordt het dorpse karakter aangetast. Maar het college ontkent dat.

2. Haverlag (in de Zuid Oost hoek van Nijkerkerveen) brengt zoveel verkeer met zich mee, dat het daar weg moet. In de nieuwe plannen blijft het bedrijf gewoon zitten. Het effect is, dat daar dus er geen woningen gebouwd kunnen worden.

Van Dam vindt, dat B&W niet luistert naar de begeleidingsgroep, terwijl die toch echt verwoordt wat de Veenders willen: ” We hebben zelfs moeten vechten om over dit verhaal een advies te mogen geven. Uiteindelijk kon dat wel, maar we hebben niet het gevoel, dat men op ons zat te wachten.” Hij vindt, dat er de afgelopen jaren wel veel plannen zijn gemaakt, maar dat er niks gebeurt. Van Dam: “We gaan proberen de huidige impasse te doorbreken.”

Wethouder Windhouwer in diezelfde uitzending deelde de mening van Van Dam niet: “We hebben heel intensief met de begeleidingsgroep gesproken, maar er zijn wel verschillen van mening.” Windhouwer staat volledig achter de geplande herziening, want het kon niet doorgaan zoals voorgesteld was in 2009. Zo is het verplaatsen van Veensche Boys volgens hem financieel onverantwoord. Windhouwer: “We zijn ook gestopt met Zuid Oost hoek, waar Haverlag zit. Dat is wel een verschil met vroeger. De volgende maand komt de discussie in de gemeenteraad. Ik hoop, dat we volgend jaar kunnen beginnen met bouwen.”

via Veense patstelling bij omroepN – Het Nijkerk Nieuws.

Interview Han van Dam Audiofragment Han van Dam – Begeleidingsgroep Nijkerkerveen
Interview Jan DuinhouwerAudiofragment Jan Duinhouwer – Pro21
Interview René Windhouwer Audiofragment René Windhouwer – Wethouder gemeente Nijkerk..