Informatiemarkt – De Ontmoeting – Heroverweging Nijkerkerveen

In het kader van de ontwikkeling van Nijkerkerveen zijn er twee onderwerpen actueel:

  • de heroverweging van het voorkeursmodel;
  • het in procedure brengen van het bestemmingsplan voor Deelplan 1a.

Aanvang : 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie : C.J. van Rootselaarschool, Van Noortstraat 42 te Nijkerkerveen
Voorzitter : bijeenkomst is o.l.v. onafhankelijk voorzitter

Op 7 april organiseert het gemeentelijk projectbureau een informatiebijeenkomst met een algemene toelichting en aansluitend een informatiemarkt waar deze onderwerpen centraal staan.
Voorafgaand aan de raadsbehandeling over de heroverweging van het voorkeursmodel Nijkerkerveen, worden alle inwoners en raads- en commissieleden geïnformeerd over het “hoe en waarom” van de aanpassingen in het voorkeursmodel.
Daarnaast is voor deelplan 1a, op basis van de voorlopige verkaveling, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld wat op korte termijn in procedure wordt gebracht. In de informatiebijeenkomst wordt het bestemmingsplan en de daarvoor te doorlopen procedure toegelicht.

Gekozen is om op locatie (Van Rootselaarschool) een informatiemarkt in te richten. Deze opzet werkt prettig, interactief en drempelverlagend. Mensen worden op diverse plekken één op één door de juiste beleidsmedewerker te woord gestaan over het thema dat hen interesseert. Thema’s die worden uitgelicht zijn: heroverweging voorkeursmodel, de verkeer- en waterstructuur en het bestemmingsplan van deelplan 1a.
Met deze thema’s wordt geanticipeerd op de getoonde belangstelling en de verwachte vragen van de inwoners. Bewoners zijn vervolgens in de gelegenheid om:

  • in te spreken tijdens De Mening Grondgebied van april over de heroverweging en/of
  • een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan deelplan 1a.

Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. De bewoners van Nijkerkerveen zijn middels een brief, dd 30 maart, uitgenodigd.

LET OP : Gewijzigd Raadsvoorstel. Toevoeging Mileunorm en Deelplan 4 wel of niet in voorkeursmodel.

Raadsvoorstel
Bijlage Raadsvoorstel

Behandelvoorstel
Nieuw Raadsvoorstel
Nieuwe Bijlage
Plankaart bij Raadsvoorstel

..