Aanvullend advies begeleidingsgroep

:skiss Hartelijk dank aan de mensen die op onze ‘dorpsavond’ aanwezig waren en de vele positieve reacties we op de avond zelf en daarna ontvangen hebben. Jullie inbreng en ook andere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we nog een aanvulling op ons eerdere advies hebben willen geven. Om het geheel nog iets ‘strakker’ te formuleren.

De bewoners van ons dorp hebben afgelopen zaterdag in hun brievenbus een uitnodiging gevonden van de gemeente. Ze gaan namelijk op donderdag 7 april a.s. hun eigen voorlichting geven over de uitbreiding van ons dorp en ook over deelplan 1a (bouwen in de buurt van de Talmastraat).

Één van ons zal dan aan de tafel aanschuiven om binnen een paar minuten,  het verhaal van de begeleidingsgroep nogmaals te houden. Wegblijven zou namelijk de indruk kunnen wekken dat we niet durven…….. Nou, niets is minder waar!

Vandaag hebben we dit aanvullend advies aan het college verstuurd.

De begeleidingsgroep.

..