Twee extra woningen per hectare

door Wijnand Kooijmans. woensdag 06 april 2011 | 06:24

NIJKERKERVEEN – Er worden in Nijkerkerveen nu 24 woningen per hectare gebouwd. Dat is twee meer dan in de oorspronkelijke plannen.

Volgens wethouder René Windhouwer dwingt de provincie Gelderland de gemeente Nijkerk tot het bouwen van meer goedkopere woningen. Daarnaast speelt mee dat ook de verkoop van duurdere woningen stagneert.

Windhouwer vindt dat ondanks de extra woningen per hectare het dorpse karakter van Nijkerkerveen volledig in stand blijft. Zeker in vergelijking met de Nijkerker nieuwbouwwijk De Terrassen en Vathorst op Amersfoorts grondgebied.

Niet verdichten betekent voor de gemeente Nijkerk een verliespost van zo’n twee miljoen euro. Windhouwer begrijpt dat er tegenstand is binnen de begeleidingsgroep uit Nijkerkerveen die overleg voert met de gemeente over de plannen. Maar hij staat zelf voor het op orde houden van het gemeentelijk huishoudboekje.

In totaal moeten er in Nijkerkerveen zeshonderd woningen worden gebouwd. Het Nijkerker college wil nu beginnen met de realisering van de eerste fase. Hierin is ruimte voor in totaal 69 woningen. Nijkerk verwacht dat met de verkoop van de gronden een winst kan worden gemaakt van 424.000 euro. Dit bedrag wordt gereserveerd om eventuele tegenvallers in de verdere uitvoering van het plan op te kunnen vangen.

In de loop van de zomer moet het onderzoek gereed zijn naar de behoefte aan binnensportaccommodaties. Aan de hand van de uitkomsten wordt bekeken of in Nijkerkerveen een kulturhus kan worden ontwikkeld met daaraan gekoppeld sportvoorzieningen.

Er komt ook weer overleg met loonbedrijf Haverlag. In het verleden is over verplaatsing van het bedrijf gesproken. Maar dat ketste af, onder meer omdat de provincie Gelderland niet bereid is aan een eventuele verplaatsing mee te betalen. Binnenkort wil het college verder met voorstellen komen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is een zorgenkind onder de bewoners.

via Twee extra woningen per hectare – Veluwe West – Regio – Stentor.

..