Teleurstelling groot in Nijkerkerveen

Waar is de school?Vorige week donderdagavond heeft de gemeente onder leiding van een onafhankelijk voorzitter de gewijzigde plannen over de uitbreiding van Nijkerkerveen toegelicht.
Speciaal voor dit onderwerp hield de raad zijn maandelijkse bijeenkomst met de burgers, ‘De Ontmoeting’ niet in het stadhuis maar in het dorp zelf. Er waren dan ook veel raadsleden aanwezig die na de presentatie van de plannen met de aanwezige dorpsbewoners in gesprek raakten.Wethouder René Windhouwer geeft in zijn introductie aan dat er allerlei redenen zijn om te komen tot een heroverweging van de plannen die de raad in 2009 vastgesteld heeft. Het economische klimaat is anders dan twee jaar geleden en dat heeft zijn invloed op de woningbouw. Van de provincie moeten er 5% meer goedkope woningen gebouwd worden en de noodzakelijke verplaatsing van Veensche Boys valt veel duurder uit dan gedacht.

De voorzitter van Veensche Boys, Dick Schouten, vertelt dat de handhaving van Veensche Boys op de huidige locatie de instemming heeft van het bestuur. Ze zijn er echter met de gemeente nog niet uit als het gaat over de verplaatsing van het clubgebouw en wie dat gaat betalen. Nadeel is wel, zo zegt hij, dat door de komende woningbouw het voetbalcomplex steeds meer ingesloten. Dat brengt toch met zich mee de kans op toename van minder prettige gevolgen.  Het zal ook een gesloten locatie worden die geen verdere mogelijkheden tot uitbreiding biedt. En helemaal niet voor andere buitensporten.
De voorzitter van de begeleidingsgroep, Han van Dam, stelt dat de groep hoogst ongelukkig is met deze herziening. Van alles wat nog in 2009 is beloofd, een afgerond dorp met een dorpse uitstraling, blijft niets over. Altijd is geroepen en ook door de raad vastgesteld dat Veensche Boys verplaatst moet worden omdat er anders onvoldoende plek is voor alle andere voorzieningen die bestemd zijn voor jong en oud. Nu de gemeente na een herberekening veel geld tekort komt, kunnen de voetbalvelden merkwaardig genoeg ineens voor een deel blijven liggen. Bovendien is er nog helemaal niets bekend over al die andere voorzieningen, van onderwijs tot en met zorg voor onze ouderen. Dat moet volgens het college allemaal nog wachten tot later. Dat is, zo zegt Han van Dam, volledig in strijd met wat de raad in 2009 nog wilde: ‘Kom nu eerst met het totale plaatje en kijk goed wat voor combinatiemogelijkheden er zijn en kom dan bij ons terug voordat je begint’. Dat was duidelijke taal waar je op vertrouwen kon en ook wilde.
Projectleider Annemiek Hoitinga geeft aan de hand van een aantal sheets toelichting op de wijzigingen. De rekensom wordt uitgebeeld in plaatjes van rijtjes woningen. De afbeeldingen moeten de verschillen weergeven bij verdichting van 22 naar 24 woningen per ha, maar komen niet zo goed uit de verf. En hoe maak je aannemelijk dat handhaving van Veensche Boys op de huidige plek heel goed is als je vier jaar lang geroepen hebt dat de voetbalclub echt verplaatst moet worden. Verplaatst omdat je anders niet goed een centrum kunt maken voor alle andere voorzieningen.

Als de gespreksleidster de zaal, voor een groot deel gevuld met raadsleden en ambtenaren, vraagt hoe men denkt over de mooie plannen van de gemeente, valt er een doodse stilte. Als zij mensen persoonlijk vraagt om een reactie komen er alleen kritische opmerkingen of lastige vragen.

Het debat, dat maar geen echt debat wil worden, levert weinig nieuwe gezichtspunten op. Het is meer een herhaling van al eerder ingenomen standpunten. Even leeft het op als het gaat over de veiligheid. De wethouder deelt mee dat er tellingen gehouden zijn die uitwijzen dat er helemaal geen sprake is van onveiligheid, ook niet als het dorp uitgebreid wordt. Wel is er een gevoel van onveiligheid en hij wil kijken of hij daar wat aan doen kan.
Han van Dam zegt hierop dat het niet alleen om ‘tellen’ gaat en dat het niet alleen maar ‘een gevoel’ van onveiligheid is, maar dat de werkelijkheid volstrekt anders is. De wethouder deelt nog mee dat het college van plan is om met twee overlastgevende bedrijven serieus te gaan bekijken of verplaatsing tot de mogelijkheden behoort, om zo iets te doen aan de verkeersveiligheid.

Na afloop van presentatie en debat vinden er nog veel gesprekken plaats tussen bewoners en raadsleden. De algemene teneur was toch wel de vraag of het gemeentebestuur nog wel te vertrouwen is en of de raad wel wat over heeft voor ons dorp. Als iedereen vertrekt, proef je dat niemand met een tevreden gevoel naar huis gaat.

Via bron: http://nijkerkerveen.org/wordpress/?p=1968

..