Veel gespreksstof over plannen voor Nijkerkerveen

NIJKERK – Onlangs kwam B&W met nieuwe, bijgestelde plannen voor Nijkerkerveen. Die werden donderdagavond door de Veenders beproken en de algemene teneur was er één van teleurstelling.

Velden vd Boys bij herziening

Voorzitter begeleidingsgroep is tegen

Op de site Nijkerkerveen.net (een initiatef van Veender Henk de Greef) werd geprotesteerd tegen het idee om Veensche Boys NIET te verplaatsen. Dat was in 2009 nog wel het plan. De site citeert de voorzitter van de begeleidingsgroep Han van Dam: “Geef Veensche Boys de ruimte. Dat verdienen onze ‘blauwe helden’ nu echt een keer! Na jaren van twijfel en ‘welles-nietes-spelletjes’. Inpassen in het nieuwe dorp? Dat levert alleen maar ellende op. En een gesloten boek als het gaat om uitbreiding; uitbreiding voor voetbal en andere buitensporten. Waar dan heen, nu opschuiven naar Starlight door een financiele blunder van de gemeente te moeilijk wordt?”

Veensche Boys is echter voor

Het bestuur van Veensche Boys kan zich echter onder voorwaarden wel vinden, zo is op de site van voetbalclub te lezen: “Het bestuur van Veensche Boys heeft 7 april vooralsnog positief gereageerd op het nieuwe stedenbouwkundige plan voor Nijkerkerveen. Daarbij worden twee velden behouden, twee nieuwe voetbalvelden toegevoegd ten westen van het huidige complex en er is ruimte gereserveerd voor een vijfde veld achter Woudenberg auto’s. Ten oosten van Woudenberg Auto’s wordt een nieuw parkeerterrein aan de Nieuwe Kerkstraat ingericht.  Een pijnpunt is nog de kantine en de kleedaccommodatie, die het bestuur wenst te verplaatsen naar het huidige trainingsveldje. In dat geval kan het herziene plan rekenen op voldoende steun.”

Politiek compromis in de maak

In het politiekcafé van omroepN werd vrijdagnamiddag de officiële discussie later deze maand in de raad al vast geoefend. Aart Klompenhouwer (Lokaal Belang) hoopte dat het vertrouwen in de Nijkerkse politiek geen al te grote deuk heeft opgelopen. Hij kon zich de teleurstelling wel voorstellen: “Na twee jaar stilte, ligt er nu een plan, dat er wel heel anders uitziet.” .

Jan Duijnhouwer (PROgressief’21) vond dat het college het overleg met de burger beter had moeten aanpakken. Hij vroeg zich af, hoe het staat met de realisatie van allerlei voorzieningen, zoals een cultuurhuis, een brede school en binnensportaccomodaties.
Boudewijn van der Woerd (VVD) begreep B&W wel. De huizenmarkt ziet er echt anders uit, dan een paar jaar gelden en er is gewoon veel minder geld beschikbaar. Hij noemde het getal van nu al 6,5 miljpen. De VVD’er wil – net als wethouder Windhouwer – snel met woningbouw aan de slag,. Tegelijk maakt hij een opeing naar de oppositie: het besluit over het voorkeursmodel zou over de zomer heen getild kunnen worden. Dan is er ook meer tijd voor inspraak. De andere collegepartijen (De Combinatie en het CDA) konden zich daar wel in vinden, als dat uitstel maar niet teveel geld kost.

Presentator Ely Hackmann concludeerde, dat aan het einde vandeze maand waarschijnlijk dit het resultaat van de discussies zal zijn: Het eerste deelplan (waarin Veensche Boys blijft zitten, waar het zit) wordt aangenomen en alle partijen willen, dat er na de zomer een totaalvisie ligt, waarover dan als nog een besluit genomen kan worden.

via bron Veel gespreksstof over plannen voor Nijkerkerveen – Nieuws in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.

..