Deelplan 1 & Begeleidingsgroep

deelplan 1 verkaveling

1A is het stuk bij Talmastraat, 1B bij Van Dijkhuizenstraat

Op 28 oktober 2010 heeft de begeleidingsgroep aan het college van B & W advies uitgebracht over deelplan 1. De belangrijkste punten waren:
1. Let erop dat er niet al te massaal gebouwd gaat worden op plekken die dicht tegen de bestaande bebouwing aanliggen.
2. Laat het bedrijfsverkeer het dorp uitgaan via de Buntwal en niet via de Van Dijkhuizenstraat en laat het andere verkeer direct naar het dorp kunnen rijden.

Op 11 april 2011 kreeg de begeleidingsgroep van het college te horen dat ze de adviezen NIET op zal volgen.

We weten inmiddels allemaal dat het deelplan in twee stukken verdeeld is, namelijk in 1A en 1B.
Met 1A willen ze zo snel mogelijk beginnen. Dit kan ook omdat de gemeente verwacht dat hiertegen geen ‘zienswijze’ (=bezwaar) ingediend zal worden en er dus ook geen beroep tegen ingesteld zal worden. Deelplan 1A ligt dan ook sinds afgelopen donderdag 6 weken ter inzage. Dat moet omdat de wet dat voorschrijft. Als er toch bewoners aan de Talmastraat en aan de Van Dijkhuizenstraat (en ook andere mensen) die bezwaar hebben tegen de plannen kunnen ze die de komende 6 weken bij de gemeente op tafel leggen.
Deelplan 1B moet nog blijven wachten omdat de gemeente er nog niet uit is met een groep bewoners aan de Van Dijkhuizenstraat. Oorzaak is de veel te dichte bebouwing direct achter hun woningen. Er gebeurt dus waar we al op 24 oktober 2010 op gewezen hebben.

Kan de begeleidingsgroep hier nu nog wat aan doen? Het antwoord moet zijn: NEE. Onze taak was en is nog steeds adviezen te geven die het Algemeen Belang betreffen. Dat hebben we gedaan. En het college heeft onze adviezen naast zich neergelegd. Daarmee is onze taak voor wat betreft deelplan 1 ten einde. Het is nu gewoon aan de bewoners of een groep van bewoners of ze wel of niet tegen de plannen in willen gaan. Let wel: Het betreft nu alleen nog deelplan 1A. Later zal ongetwijfeld deelplan 1B volgen, maar eerst probeert de gemeente nog om er met die bewoners uit te komen.

..