Bestemmingsplan Nijkerkerveen ter inzage

deelplan 1a

paars = bedrijven

NIJKERKERVEEN – Vanaf 14 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerkerveen deelpan 1a’ ter inzage. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van woningen, bedrijven en bedrijfswoningen besproken.

Dit bestemmingsplan is een uitwerking van het voorkeursmodel Nijkerkerveen zoals dat door de raad is vastgesteld in april 2009.
Het bestemmingsplan wil planologische ruimte geven aan de bouw van woningen in en enkele bedrijven met daarbij bedrijfswoningen. Het betreft hierbij het plandeel ten zuiden van de Buntwal en ten oosten van de begraafplaats in Nijkerkerveen.
De inzage termijn loopt tot 25 mei 2011. In deze periode kunnen er zienswijzen (bezwaarschriften) worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk. Na afloop van deze termijn wordt het plan zo snel mogelijk aan de raad voorgelegd om vaststelling ervan te behandelen.
Voor inzage in het plan bezoekt u http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
Zoeken op lokatie Nijkerkerveen.

..