Sport en beperkte (zicht)velden

:beatpl Je kent hem vast wel. Je zul er maar last van hebben: een (dreigende) glaucoom, veroorzaakt door te hoge oogdruk die het gezichtsvermogen aantast. Je gaat naar de oogarts die je ogen zal gaan opmeten. Eerst je ene oog. En wat blijkt? Je hebt dringend behoefte aan een sterker glas. Dan het andere oog. En je hebt op internet gelezen dat ook je gezichtsveld moet worden vastgesteld.

Wat gebeurt er echter? De oogarts schuift zijn apparatuur terzijde en zegt: ‘Hier heb je een ‘recept’ voor de opticien’. Verbouwereerd vraag je: ‘En dat andere oog dan? En het onderzoek naar het gezichtsveld?’ De oogarts antwoordt: ‘De behoefte van je andere oog meten we over een half jaar wel en voor het gezichtsveldonderzoek kom je maar ergens in 2012 terug’. En het gekke is dat die oogarts denkt dat hij hiermee wegkomt!

Sporthal?

De ACKERS en 't ACKERFIETJE zijn mooi gelegen aan de rand van BERGSCHENHOEK.

Op 28 april a.s. zal de raad een beslissing moeten nemen over de ‘heroverweging uitbreiding Nijkerkerveen’. Het college heeft de behoefte voor de buitensport in beeld en geeft aan waar die het beste gerealiseerd kan worden. Nee, de binnensport komt over een half jaar. En de visie, het zicht, op de totale sport komt wel een keer in 2012.

En wat denk je? Komt het college hiermee weg of zegt de raad: ‘Ho even, voordat we een beslissing nemen over het ene willen we ook het andere weten, en we willen ook weten wat de totale visie op de sport is. Eerst dan is het complete en juiste recept klaar; daar hebben we pas wat aan!’ Je hoopt natuurlijk dat de raad het enig juiste besluit neemt; toch ben je er nog niet helemaal gerust op.
 

We hebben ‘al’ de behoeftebepaling aan ‘buitensport. Of iedere buitensportvereniging er helemaal gelukkig mee is? In de hele gemeente Nijkerk is er voor sommige buitensporten immers bovengemiddelde belangstelling?! Volgens het bestuur van Veensche Boys kunnen ze op de beoogde locatie voorlopig wel vooruit. Maar voor de lange termijn? Bij de verwachte groei van het dorp in ieder geval niet.

Dan de behoeftebepaling van de ‘binnensport’. Die komt pas in de loop van dit jaar. Voor de basisscholen volstaat een gymzaal. Voor binnensporten zou je toch minimaal een sportzaal moeten hebben. Liever een complete sporthal. Maar ja, die krijg je natuurlijk niet vol met ‘Veense’ binnensporters.

En dan komt er ‘ergens in 2012’ nog een sportvisie. Want behoeftebepaling is één, visie is een andere kwestie! Visie op de toekomst is toch wel een vereiste om beleid – en dus ruimte – voor de lange termijn in beeld te krijgen en daarvoor de mogelijkheden open te houden.

Wat je ziet gebeuren, is een omgekeerde volgorde van werken. Eerst het ene alvast ‘regelen’ en de rest komt later. Erger nog: de visie op het totaal komt het laatst! Zoiets als: de menukaart krijg je na het diner, om er dan achter te komen dat je toch iets anders gewild had.

Sporthal binnen

gymzaal of sporthal is een keuze.

Voor de liefhebbers van cijfermateriaal: voor een eenvoudige gymzaal is minimaal 400 m2 brutovloeroppervlak (bvo) nodig. De bouwkosten bedragen € 800.000 (exclusief inrichting). Daar komt nog bij 150 m2 parkeerruimte.

Wil je een echte sporthal dan heb je minimaal 1600 m2 bvo nodig. De bouwkosten bedragen plm. € 4 miljoen (exclusief inrichting). En, schrik niet, als het een echte wedstrijdhal wordt, heb je zo’n 100 parkeerplaatsen nodig wat gelijk is aan 1.250 m2. En dan hebben we het nog niet over een restaurant.

(P.S. het cijfermatige is wat ‘onderwijs’ betreft ontleend aan de in regelgeving vastgestelde minimumeisen; het ‘parkeren’ is ontleend aan de in Nijkerk vastgestelde minimumnormen).

Een enorme ruimte dus met bijbehorende enorme bedragen. Je hebt er echt VISIE voor nodig wil je, met voorbijgaan aan kleine deelbelangen (maar dat mag je verwachten van politici, toch?) de juiste beslissing kunnen, willen en durven nemen.

Toch maar de beslissing tot heroverweging aanhouden en eerst nog dit jaar de sportVISIE op tafel zien te krijgen?

..