Eerst duidelijk(heid) dan snel(heid)

:mfw Hele volksstammen zijn ermee opgegroeid. Ik de bedoel de methode aan de hand waarvan een hele generatie heeft leren schrijven. ‘Eerst duidelijk dan snel’. Want ja, je moet wel heel duidelijk kunnen schrijven wil je jouw boodschap aan anderen kunnen overbrengen. Schrijven met ‘gepaste snelheid’, want anders kom je (weer) terecht in een onbegrijpelijk handschrift waar niemand meer een touw aan vastknopen kan. Voor je het weet raak je verzeild in een situatie uit mijn studietijd waarin een medestudent wanhopig aan de docent die het ‘schoolbord’ in een mum van tijd volgekrabbeld had, vroeg: ‘Meneer, wilt u erbij schrijven wat er staat?’ Wat dit allemaal met de uitbreiding van het Veen heeft te maken? Veel, heel veel!

Onze ouderen.

Op, wat in het Veen is gaan heten, het ‘avondje van de gemeente’ in de Van Rootselaarschool, vroeg een vertegenwoordiger van een ouderenbond hoe het nu staat met de ouderenhuisvesting en de zorg. Het verbluffende antwoord van de wethouder was: ‘Dat weten we nog niet’. En dan te bedenken dat je al twee jaar verder bent dan het tijdstip waarop de raad het voorkeursmodel vastgesteld heeft en gezegd heeft: ‘Zo gaan we het doen!’ Het voetbalcomplex moet worden verplaatst om ruimte te maken voor de noodzakelijke andere voorzieningen. En toen bleef het stil, heel lang stil. Tot het moment dat er de mededeling kwam deelplan 1 los te weken van het ‘Masterplan’. Het eerste signaal dat het ‘goed mis’ was!

Inleveren.

De verplaatsing van het voetbalcomplex naar, wat toen nog ‘Starlight’ heette, kost veel meer dan voorzien. Alsof er plotseling wat veranderd was aan de aan te kopen gronden en de te slopen opstallen! Gewoon een financiële misser. Als dat een beetje teveel nadruk krijgt, wordt er aan toegevoegd dat de sportvelden daar toch moeilijker in te passen zijn dan voorzien. Maar in 2009 was toch wel goed nagegaan hoeveel grond daar beschikbaar was? En als het gaat over ‘de crisis’ als oorzaak; die was er in 2009 ook al? En opeens is er – de wonderen zijn de wereld nog niet uit en ze komen ook nog eens ‘op tijd’ – een oppervlakte van twee voetbalvelden minder nodig om de noodzakelijke voorzieningen te realiseren. Zonder ook maar een inhoudelijke motivering wordt dat heel laconiek geconstateerd. En dat moet je allemaal geloven! Eigenlijk weet iedereen best dat dit niet klopt. Maar ‘we’ gaan toch maar snel, snel, iets ‘regelen’ voor het voetbalcomplex. Zonder ook maar enige duidelijkheid over de consequenties hiervan voor de rest.

De werkelijke oorzaak

Dilbert error‘Nijkerkerveen’ schijnt een dure aangelegenheid te zijn. Er zijn al wat miljoenen ingepompt, verzucht ‘de gemeente’, terwijl er nog niks gerealiseerd is. En dat klopt. De vraag is of ons dorp daar ‘schuldig’ aan is. Er zijn in Nederland gemeenten die onderuit zijn gegaan door met een verkeerde bank, IceSafe, in zee te gaan. Nijkerk gelukkig niet. Er zijn gemeenten in ons land die de jas van projectontwikkelaar aangetrokken hebben. Gronden verwerven met de bedoeling er winst mee te maken. Ook Nijkerk. Helaas. Toen ging het ‘fout’. De crisis slaat niet alleen gaten in de verwachte winsten; er worden zelfs verliezen gemaakt. En dat betekent ‘bloeden’. Dat mag een gemeentebestuur zichzelf best aanrekenen!

 Oplossing

Ik hoor iemand zeggen wat het toch voor zin heeft om dit allemaal zo te benoemen. Pijn lijden moet je toch. Ja, dat kan wel zijn, maar ik heb altijd geleerd dat je eerst de oorzaak van wat mis is gegaan op moet zoeken, wil je een goed begin kunnen maken met de oplossing daarvan. Niet nu hier en dan daar een brandje blussen, maar eerst terug naar de bron. Niet dus snel een oplossing voor een vereniging en: ‘hup’ een stel woningen erbij. Dat is een methode waarmee de raad de komende jaren van het ene financiële gat naar het andere moet vluchten. Heb ik dan de oplossing voorhanden? Nee. Wat zeur je dan? Wat ik wel weet, is dat een gemeentebestuur samen met zijn inwoners tot veel in staat is. Ook als het gaat om het oplossen van gerezen problemen.

..