Geen plan is ook een plan

Kop in het zand

Is hier ook een zandhoop?

Veel is er al gezegd over de inrichting van ons dorp en de daarbij behorende voorzieningen. Een visie op de ontwikkeling, ofwel een integraal plan. De begeleidingsgroep, die in eerste instantie daarvoor in het leven is geroepen hecht veel waarde aan een dergelijk plan.

Het college daarentegen presenteert de heroverweging. Hieruit is wel op te maken hoeveel woningen er op welke plaats worden gedacht, maar bij het onderwerp voorzieningen blijft het aanzienlijk stiller. Het voorkeursmodel blijft op dat punt staan, dus wat er is gezegd in het IpvE met betrekking tot voorzieningen blijft hoe dan ook overeind. In dit model was echter geen sprake van concrete invulling van voorzieningen, maar wel een aangewezen plek. In de heroverweging is die plek er ook, beperkt tot 13000 M2.

Het vreemde echter in dit verhaal is dat in het voorgenomen plan van aanpak stond dat de invulling van het Masterplan (de voorzieningen, wegen en verder) gelijktijdig zou plaatsvinden aan het uitwerken van deelplan 1. Van die laatste weten we dat hij in procedure is gegaan, maar het masterplan laat nog op zich wachten.

Geen plan is een beter plan

YinYan

Geheel is meer dan de som der delen

In sommige gevallen is het ook helemaal niet slim om een dergelijk Masterplan te maken. Het zet je vast in je eigen gedachten en beperkt je te handelen naar voortschrijdend inzicht. Bovendien hebben andere mensen dan een houvast, om aan te refereren. We weten dan ook dat de ontwikkeling van Nijkerkerveen nou geen succesnummer in termen van winst is. Nee, sterker nog, waarschijnlijk moet er veel geld bij, als het allemaal doorgaat. Daar wringt de schoen een beetje. Als er een masterplan wordt gemaakt, dan weten we gelijk allemaal wat de kosten zullen zijn en kunnen we bedenken of we die kosten willen nemen of niet. Als het allemaal in stukjes wordt opgediend, kan je bij ieder deel bepalen of je die kosten wilt nemen of niet. Het grotere plaatje verschuift dan naar de achtergrond, waardoor bijna niemand meer weet hoe groot de pijn was. Nadeel van die methode is dat de burgerij bij iedere kleine wijziging van bestemmingsplan de ambtenaren weer even moet helpen herinneren aan de afspraken. Deelplan 1 levert geen voorzieningen op, dat is nu wel duidelijk. Op naar deelplan 2!

..