Herinnering het Besluit 28 april 19.30 uur

kapitein haakMorgen is het zover, dan zal de heroverweging Nijkerkerveen worden behandeld in het Besluit. Voor de niet ingewijden onder ons; dat is het moment dat de beslissingen over de toekomst van ons dorp worden genomen. Zorg dat u erbij bent. (Omroep Nijkerk doet rechtstreeks verslag op radio, internet en kabel)

Namens de begeleidingsgroep Nijkerkerveen zal Han van Dam nog een keer inspreken op de vergadering. Er is hem op het hart gedrukt dat hij slechts met nieuwe argumenten mag komen, dus het zal een verrassende 5 minuten spreektijd worden.

Hieronder zal ik nog even kort de onderwerpen van de heroverweging samenvatten.

De onderwerpen van de heroverweging op het voorkeursmodel:

 • Inpassen Veensche Boys in voorkeursmodel, deels verplaatsen
 • aanpassen woningbouwprogramma deelplan 2
 • beter benutten van de in bezit zijnde gronden deelplan2
 • temporiseren woningbouw deelplan 3
 • afwaarderen gronden deelplan 3 en 4
 • deelplan 4 maakt geen onderdeel uit van het voorkeursmodel

De onderwerpen van de begeleidingsgroep op de heroverweging:

 • Dorps karakter, de 22 woningen per ha was al een fel bevochten compromis in het voorkeursmodel
 • Verdichting van 600 woningen op deelplan 1, 2 en 3, zonder de ruimte van Veensche Boys en deelplan 4
 • Veiligheid, verkeer en ontsluiting
 • Voorzieningen; binnen en buitensport, zorg en winkel inclusief ruimte en middelen daarvoor
 • Woonvisie Nijkerkerveen – Integraal plan, waarin bovenstaande tot uiting komt.

..