Sigaar uit eigen doos

sigaar-uit-eigen-doos

Neem er een van ons

Politiek gezien erg handig gespeeld. Stel de heroverweging vast en doe er een motie bij, die zaken belooft die toch al vast stonden. Het lijkt dan alsof er geluisterd is naar de bevolking, maar het spel gaat gewoon door zoals het bedacht was en de bezwaren blijven overeind.


Het is goed dat de motie nog even de zaken benoemd, die er volgens het IpvE moeten komen. Een woon-zorgcentrum, dorpshuis, winkelruimte, scholen inclusief bso (breed), binnensport en buitensport. Het is ook goed dat nu in de raad de verkeersproblemen zijn onderkend. We zitten dus niet meer vast aan het rapport dat zegt dat er eigenlijk, volgens de tellingen, niet zoveel aan de hand is. Bovendien heeft de raad, dankzij de interventie van Lokaal Belang, nu onderkend dat er veel geld beschikbaar moet komen voor de ontwikkeling van deze voorzieningen en dat dit niet alleen uit de grondexploitatie kan worden gerealiseerd. Als ik dan zegeningen mag tellen, zitten ze hierin. Het zijn echter zaken die wij als begeleidingsgroep wel in beeld hadden. Voor ons is er dus niet veel nieuws onder de zon. Wellicht voor de raad wel.

Het plan, waar de motie op aandringt, had al lang gereed moeten zijn. Voordat er een deelplan in procedure wordt genomen, liefst. Dit is de basis waarop besluitvorming kan plaatsvinden. Nu is er wederom besloten tot iets waarvan niet veel mensen de consequenties kunnen overzien. Het blijft bij inschattingen en grove ramingen. De een gelooft wel dat het kan lukken met de beschikbare ruimte en de ander niet. Heeft er al iemand een tekening gezien? De begeleidingsgroep heeft aangedrongen om de heroverweging aan te houden totdat er een dergelijk plan is. Wij zijn er vast van overtuigd, dat ook de heroverweging zelf er dan anders uit had gezien. Vandaar dat de nieuwe heroverweging zich al aankondigt, want dit gaat hem ook niet worden.

Nu worden er onomkeerbare beslissingen genomen, waar we later de gevolgen pas van gaan inzien. Niet in de raad, want die laat zich hoofdzakelijk sturen door het argument tijd ( is renteverlies) en geld. Deelplan 1 staat los van de rest van de ontwikkeling van het dorp. Nou, nee, da’s niet helemaal waar. Het kan best zijn dat alle grond in handen is van gemeente en projectontwikkelaar en er dus geen particuliere initiatieven zijn, maar het plan schuurt toch wel degelijk tegen het dorp aan. We zullen in de beroepsprocedures wel zien waar de knelpunten zitten, want vooraf was daar geen tijd meer voor.

Zo ook is het besluit om Veensche Boys te laten zitten op de huidige plek een puur financiële overweging. Men geeft toe dat het eigenlijk niet wenselijk is op deze manier, maar iets anders kost te veel. Dat geld kunnen we beter gebruiken voor voorzieningen, waarvan dadelijk blijkt dat er geen ruimte of geld voor is. Hè wat jammer.

Over de verdichting van de woningbouw is niet zo veel meer gesproken. Het feit dat de bewoners hard hebben gestreden voor het dorpse karakter doet in het licht van de economische malaise niet zo veel meer ter zake. 24 per Ha is dorps, heeft de raad besloten.

De begeleidingsgroep heeft er nog op gewezen dat als je 600 (en meer) woningen wilt verkopen in dit dorp, het niet uitsluitend Veenders zullen zijn die ze kopen. Zoveel interne behoefte is er gewoonweg niet. Het dorp zal daarom een zuigende werking moeten krijgen op mensen van buitenaf. Dat kan alleen met een uitstekend voorzieningen niveau, goede ontsluiting en Dorps karakter. Die zorg wordt wel gedeeld, maar niet opgepakt. De kaders waarin dit project moet plaatsvinden, bieden daar geen mogelijkheden voor. Jammer. Misschien wordt het wel een klapsigaar, maar dan wel eentje uit eigen doos.

..