Uitbreiding Nijkerkerveen: Hoe speel je de ‘vermoorde onschuld’?

Heroverweging Nijkerkerveen

Voorkeursmodel na heroverweging

’t Was me het avondje wel, donderdag de 28e april 2011. De raad van de gemeente Nijkerk – de ‘vroede vaderen van weleer’ (nu: m/v maar ‘wijs’ zijn ze vast nog wel) – is bijeen om de uitbreiding van het Veen opnieuw te wegen. Nog maar twee jaar geleden – in 2009 – was alles nog in balans. En dat is nu niet meer het geval.


De Heroverweging

De oorzaken? Genoemd zijn de economische crisis, de provincie die meer goedkope woningen wil en de noodzakelijke verplaatsing van Veensche Boys (VB) valt nogal wat duurder uit. Het gekke is dat die crisis er in 2009 ook al was, dat de wens van de provincie toen ook al bekend was en dat de grond waar VB naar toe zou gaan, er in 2009 ook al lag. Tja. Hoe zit het nu precies?

Het is een publiek geheim dat er in 2009 onvoldoende rekening gehouden is met het feit dat er voor verplaatsing van VB ook nog eens grond verworven en betaald moet worden. In sommige kringen noemen ze dat een blunder; ik durf dat niet en daarom houd ik het op een vergissing.

In het gewone menselijke verkeer geef je die vergissing toe, zeg je ‘sorry’ en zorg je er als de wiedeweerga voor dat je jouw vergissing hersteld zonder dat de ander er schade van ondervindt. Tot ieders verbazing blijkt dit in de politiek heel anders te werken.

Plotseling blijkt dat volledige verplaatsing van VB niet nodig is. Twee van de drie velden kunnen gewoon blijven liggen en de uitbreiding met twee velden kan daarachter wel plaatsvinden; zelfs kan er, als het nodig is, nog een 5e veld bij! ‘Lekker gewoon in het dorp en de kinderen kunnen er zo op de fiets naartoe blijven rijden, precies zoals VB en de Veenders dat graag zien’, zegt de CDA-fractie. Een glimlach weet je, als je dit hoort, nauwelijks te onderdrukken. Alsof de Veenders niet weten dat dit veel weg heeft van een vorm van ‘schone schijn’. Vergeet de fractie per ongeluk niet erbij te vertellen dat de ingang naar het complex een stuk verderop komt te liggen, namelijk aan de Nieuwe Kerkstraat? Vergeet de fractie niet dat de club wel zelf moet opdraaien voor de kosten van de verplaatsing van hun clubhuis Of VB daar nu echt wel gelukkig mee is? Ik snap dit trouwens ook niet. Want het is toch heel gewoon dat de gemeente de kosten betaalt van de verplaatsing omdat dit een gevolg is van de grootse plannen van diezelfde gemeente? Uiteraard zal niet ik VB adviseren hun poot stijf te houden omdat ze er recht op hebben; nee, dat doen anderen al genoeg.

Het ‘mooie’  is dat de raad hiermee een financieel gat heeft weten te dichten zonder te hoeven toegeven dat er in 2009 een ‘vergissing’ is gemaakt.

De Voorzieningen

Natuurlijk heeft de handhaving van VB op de huidige plek ook gevolgen voor het niveau van de voorzieningen. Die voorzieningen zouden immers – voor het grootste deel – juist op de plek van de voetbalvelden komen? Dat was echt nodig, volgens de berekeningen in 2009?!

Nou, dat zit in 2011 toch net iets anders. Plotseling blijkt die ruimte helemaal niet nodig te zijn. ‘Het kan wel een onsje minder’, zeg je dan. Hoe je dat weet? Is er al aan gerekend? ‘Nou nee, dat nog niet; we gaan dat nog doen, maar we weten het wel’, zegt het college en dus ook de CDA-, de CU /SGP- en de VVD-fractie. Daar is diep over nagedacht, moet welhaast de conclusie zijn. Je leest het ook af aan de ernst die op de gezichten staat. Het zal een lastige beslissing geweest zijn. Het lijkt alsof er in een diepgaande samenwerking met de bevolking een plan is ontwikkeld, maar dat is niet het geval. Feit is dat de begeleidingsgroep op vele punten anders geadviseerd heeft. Het negeren van dit advies verklaart het college – en de raad die het voorstel vaststelt – met de woorden dat er een ‘verschil van inzicht’ bestaat.

 

Aantal woningen

De financiële problemen van de gemeente zijn nog niet helemaal opgelost. Er moet nóg een vlekje weggewerkt worden. Het aantal woningen! Ook dat is niet zo moeilijk. Op een kleiner stuk grond ga je gewoon meer woningen neerzetten. De zeshonderd die eerst op vier delen neergezet zouden worden, ga je gewoon bouwen op minder grond in drie delen. Het vierde deel – aan de Jacob de Boerweg – halen je nu echt definitief weg. Dat los je op een andere manier op. Snel ga je aan het tellen –– 600, 700, 800…woningen. En het zullen er nog wel meer worden.. Van circa 600 naar….onbekend! Het plangebied (deelplan 1, 2 en 3) zal 600 woningen krijgen, dat is vastgesteld. Over wat er gebeurt met de Jacob de Boerweg en eventuele andere gronden die in handen zijn van projectontwikkelaars en gemeente, en die (net) buiten het plangebied liggen, hebben we het niet meer over.

En zo is de uitbreiding van Nijkerkerveen financieel bezien weer sluitend. Hoewel…. Het venijn, zo wordt er wel gezegd, zit hem in de staart. Of: vergeet de kleine lettertjes niet. Iedereen heeft immers kunnen lezen dat de realisatie van de voorzieningen nog risico’s opleveren. Risico’s, dat is een ander woord voor: ‘Daar is veel te weinig geld voor’. De oplossing daarvoor komt wel later – of helemaal niet.

 

Betrouwbaarheid.

Want dat is in het geding. Je kunt over de locatie van VB van opvatting verschillen, idem over het voorzieningenniveau, over de veiligheid en over het aantal woningen. Vast staat dat er voor de gewone burger geen touw meer aan vast te knopen is, en dat je niet meer weet waar je aan toe bent als je iets beloofd wordt. Er zijn bedrijven waarmee al tien tot vijftien jaar ‘overlegd’ wordt over verplaatsing; VB is al tien jaar bezig met het ‘overleg’ over eventuele uitbreiding, en nog hebben ze geen zekerheid. O ja, er is een tijdelijk veld aangelegd en er is ook nog zoiets als een Jongerenontmoetingsplek gerealiseerd. Dat zijn zo’n beetje de wapenfeiten van de laatste vijftien jaar.

Er is nog een kwestie die steekt als een vlijmscherp mes. De manier waarop met je omgegaan wordt. De begeleidingsgroep mocht aanvankelijk helemaal geen advies uitbrengen over de heroverweging. Het wordt je kwalijk genomen als je een ‘eigen’ dorpsavond organiseert, terwijl je dat toch ruim van te voren twee keer toe gemeld hebt. Maar ‘men’ was dat vergeten door te geven. Kun je  nagaan wat je positie is! Op de raadsvergadering deelt het college mee dat de begeleidingsgroep om advies gevraagd is over de structuurvisie. Je zit echt met je oren te klapperen als je dat hoort! Je hebt niet eens de stukken ontvangen. Opnieuw wordt via een motie vastgesteld dat er vooral met de begeleidingsgroep overlegd moet worden over de komende onderzoeken. En met een ernstige trek op het gezicht bevestigt het college dat het dat zeker zal doen, net zoals dat het afgelopen jaar  al zoveel keer gedaan is.

‘Het college zal toch niet denken dat de Veenders een stelletje door domheid voortgedreven mensen zijn?’, vraag je je dan af. Had de begeleidingsgroep niet meer dan eens duidelijk gemaakt te stoppen met déze manier van vermeende samenwerking? Er is nu eenmaal een limiet aan de hoeveelheid belediging die een mens kan incasseren en die is ruimschoots bereikt.

 

Maatschappelijk rendement.

Er is, denk ik, iets veel fundamentelers aan de hand, wat zich verder uitstrekt dan alleen de ‘Uitbreiding Nijkerkerveen’. Je hoeft maar te denken aan de discussie over de invulling van het Telstarterrein in Hoevelaken of over de invulling van het terrein bij de Colenbranderstraat in Nijkerk, om er nog eens twee te noemen. Denk ook eens aan al die zogenaamde ‘inbreidingslocaties’. Wie een beetje oplet, ziet dat het de gemeente, op het gebied van ruimtelijke ordening, er meer aan gelegen is te letten op eigen financieel rendement en dat van projectontwikkelaars, dan aan het maatschappelijk rendement van de plannen. Bij de huidige manier van werken wordt ieder plan teruggebracht tot een simpele rekensom.

Dat brengt me bij de stelling dat er op dit gebied een fundamentele wijziging van denken en doen moet gaan plaatsvinden en er afscheid genomen moet worden van achterhaalde ideeën hierover. Juist een gemeentebestuur moet toch eerst en vooral de vraag beantwoord zien te krijgen wat voor goeds zijn doen en laten bijdraagt aan de samenleving. Ik vrees echter dat dit nog wel even op zich zal laten wachten. Blijft staan de steeds indringender wordende vraag hoe je als inwoners de o zo noodzakelijke corrigerende functie kunt vervullen!

 

Er is echter een lichtpuntje! Er zijn veel aardige mensen, daar. En de koffie smaakt er nog steeds goed.

3 Reacties op “Uitbreiding Nijkerkerveen: Hoe speel je de ‘vermoorde onschuld’?”

 1. Han – misschien is dat laatste juist wel het probleem…
  Zou de koffie misschien té goed smaken?
  Erik

 2. De hierboven geschetste algemene gang van zaken en gedane beweringen bevestig ik vanuit mijn ervaringen met de gang van zaken met de Telstar terreinen in Hoevelaken.

  verder …

  Gemeentebestuur Nijkerk verkwanselt dorpse karakter van Hoevelaken door 3-hoog bebouwing van de Telstar velden in het centrum van Hoevelaken.

  Hiermee verloochent ze ook het in haar nieuwe, eveneens op 30 juni vastgestelde, Structuurvisie genoemde “koesteren” van bestaande waarden. Ondanks pleidooien van burgers en de politieke partijen Progressief 21, VVD en Lokaal Belang om niet hoger te bouwen dan 2-hoog, steunden de raadsleden van Christen Unie / SGP en CDA halsstarrig de plannen van hun meerderheidscollege. Voor de burgers is 2-hoog al een groot compromis, omdat deze fundamenteel tegen massieve bebouwing zijn die het dorpse karakter aantast en daarmee hun woon- en leefomgeving.

  Dit is mijn mening, waarbij ik me nu na het volgen van meer dossiers niet aan de indruk kan onttrekken, dat Christen Unie / SGP en CDA “coalitie politiek” bedrijven en geen democratie zoals dit is bedoeld. Patriarchaal bovendien; het nut van de met de mond beleden en recent vastgesteld beleid Burgerparticipatie kan ernstig worden betwijfeld.

 3. Joscelin,
  Terecht meld je dat het jouw mening is. Daarom laat ik het bericht hier staan, ondanks dat het geen direct verband houdt met Nijkerkerveen.
  Het lijkt erop dat Telstar een gelopen race is en dat alleen de officiële inspraak procedures nog mogelijkheden bieden. Ik vertrouw erop dat jullie die weg ook zullen vinden.

Laat een reactie achter