Einde begeleidingsgroep, oprichten Kerngroep

Middels een brief heeft de begeleidingsgroep Nijkerkerveen haar achterban, de stamtafels, laten weten dat zij zichzelf opheft. Dit betekent echter niet dat er geen werk meer wordt gemaakt van inspraak in de ontwikkelingen van Nijkerkerveen. Integendeel.

Na het vaststellen van de heroverweging Nijkerkerveen, die een aanzienlijke uitholling betrof van het voorkeursmodel, zoals we dat in 2009 met elkaar hadden vastgesteld, heeft de begeleidingsgroep haar eigen bestaansrecht eens goed tegen het licht gehouden. Hieruit is voortgekomen dat de invloed van de groep, in haar “adviesrol” veel te marginaal is. Het blijkt in de praktijk een onbegaanbare weg te zijn om advies uit te mogen brengen, en dan toe te mogen kijken hoe het advies wordt weerlegd. Na enig overleg binnen de groep werd besloten zichzelf op te heffen. Niet om niet meer mee te willen praten met de ontwikkeling van Nijkerkerveen, maar juist om daar meer invloed op uit te kunnen oefenen.

Het College en de fractievoorzitters van de raad zijn inmiddels per brief geïnformeerd en weten dat het lastig wordt voor het college om invulling te geven aan de motie, die oproept om in overleg te treden met de begeleidingsgroep en verenigingen. Er is immers geen begeleidingsgroep meer. Het is echter aan hen om te bekijken hoe ze omgaan met de nu ontstane situatie.

Uit de begeleidingsgroep zijn een paar leden opgestaan, die invulling gaan geven aan de nu op te richten “Kerngroep” Nijkerkerveen. Dit zal een groep worden, die voornamelijk bestaat uit mensen die al een belang in het dorp vertegenwoordigen. De eerste gedachten gaan uit naar verenigingen, stichtingen, kerken, scholen en ondernemers. De mix van verschillende mensen maakt het mogelijk voor de groep om afwegingen te maken in het algemeen belang van het dorp. Bovendien zal de groep een groot draagvlak hebben, daar via het netwerk van aangesloten leden bijna het gehele dorp vertegenwoordigd is.

De kerngroep zal geen adviezen meer uitbrengen, zoals de begeleidingsgroep dat gewend was, maar komen met een eisenpakket waar de voorzieningen in Nijkerkerveen aan moeten voldoen.

..