Einde inzagetermijn deelplan 1a – 25 mei

Zoals u allemaal hebt kunnen lezen, ligt deelplan 1A van de uitbreiding Nijkerkerveen nog ter inzage.

deelplan 1a

deelplan 1a

Tot 25 mei a.s. heeft iedereen gelegenheid via de indiening van een zienswijze hiertegen bezwaar in te dienen bij de gemeenteraad. De zienswijzen moeten wel voor 25 mei binnen zijn, anders zijn uw rechten verkeken. In de verdere procedure kunt u namelijk niet meer reageren op zaken die niet al in de zienswijzen kenbaar zijn gemaakt.

Het indienen van een zienswijze (bezwaarschrift) kost niets en hoeft ook niet door een jurist of adviesbureau te worden gedaan. U kunt zelf als prive persoon of bedrijf een brief sturen aan de gemeenteraad of gezamenlijk namens meerdere bewoners een zienswijze indienen. Let wel op, want 25 mei is volgende week woensdag al. Daarna zijn alle kansen verkeken.

De stukken liggen ter inzage op het stadhuis en zijn ook digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

..