Kerngroep Nijkerkerveen groeit

Soms zijn de dingen gewoon over de houdbaarheidsdatum. Zo hebben we afgelopen week kunnen vernemen dat de begeleidingsgroep Nijkerkerveen uit geadviseerd is en derhalve zichzelf heeft opgeheven. Het goede nieuws is dat het niet is afgelopen met Veenders die van zich laten horen inzake de nieuwbouw plannen.

Vanuit de oude begeleidingsgroep zijn er een paar mensen opgestaan die tot het initiatief zijn gekomen om de kerngroep Nijkerkerveen op te richten. Deze groep zal er zorg voor dragen dat de gezamenlijke belangen van Nijkerkerveen worden verwoord richting het gemeentebestuur van  Nijkerk. Hierdoor ontstaat een compleet nieuwe situatie, die naar onze inschatting veel zal bijdragen aan de totale ontwikkeling van Nijkerkerveen. Wij kunnen u ondertussen melden dat een groot aantal belangen vertegenwoordigers uit het Veen zich heeft aangemeld voor deelname in de kerngroep. Zo is er al de kritieke massa, die noodzakelijk is om een representatieve vertegenwoordiging van het dorp te kunnen waarborgen.

Maar, we willen nog meer. Indien u zich nog niet heeft aangemeld om mee te praten inzake de planontwikkeling voor Nijkerkerveen, bent u bij deze van harte uitgenodigd. Iedere stem telt en iedere visie is meer dan welkom. Samen maken we er een mooi dorp van, voor zover het dat nog niet is,

..