Provincie zet streep door 225 woningen en brede school in Anna Paulowna

[Noord Holland] Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om de bouw van 225 nieuwe woningen en een brede school in Anna Paulowna tegen te houden. Voor deze onderdelen van het bestemmingsplan hebben GS een zogenaamde aanwijzing Wro gegeven. De woningen en de school waren gepland buiten de bebouwde kom van Anna Paulowna (De Hoop fase 5 en 6).

De provincie komt tot dit verstrekkende besluit, omdat de gemeente Anna Paulowna de nut en noodzaak van de woningbouw en de bouw van een school buiten bebouwd gebied niet heeft aangetoond. Het bestemmingsplan is daarmee in strijd met het provinciaal beleid zoals dat is vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Het is de eerste keer dat Noord-Holland dit instrument van de aanwijzing toepast.

Woningbehoefte

Naar het oordeel van de provincie heeft de gemeente Anna Paulowna de nut en noodzaak van het bouwen van de nieuwe woningen en brede school buiten bebouwd gebied niet aangetoond. De provincie onderbouwt haar besluit door de woningbehoefte te vergelijken met de nog resterende bouwmogelijkheden. De woningbehoefte is 510 woningen voor de periode 2010-2020. Voor deze periode zijn er binnen bestaand bebouwd gebied in Anna Paulowna nog potentiële bouwmogelijkheden voor tenminste 600 woningen; dit is dus voldoende om aan de woningbehoefte te voldoen.

Duurzaam ruimtegebruik

Een van de kernpunten uit de provinciale Structuurvisie is het “duurzaam ruimtegebruik”. Dit houdt in dat het bestaande binnenstedelijk gebied optimaal moet worden benut, om zo de landschappen open te houden. De provincie geeft daarom prioriteit aan stedelijke verdichting binnen bestaand bebouwd gebied. Voor nieuwe ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied moet eerst worden aangetoond dat deze niet door middel van verdichting, transformatie of herstructurering binnen het bestaande bebouwde gebied gerealiseerd kunnen worden. (Bron: prov. nh)

via bron:  Provincie zet streep door 225 woningen en brede school in Anna Paulowna .

1 Reactie op “Provincie zet streep door 225 woningen en brede school in Anna Paulowna”

  1. Deed de provincie Gld dat nu ook maar. In de provinciale zoeklocaties is ruimte genoeg voor meer dan 600 woningen in Nijkerkerveen; voeg daarbij de invulling van alle lege plekken in de dorpskern, en, hoppa, deelplan is helemaal niet nodig voor woningbouw!

Laat een reactie achter