Column Cactus Deze week de StadNijkerk – Troebel als brak water

cactusDeze week troffen wij de twijfelachtige eer als Veenders om door “Cactus”, de vaste columnist van de StadNijkerk te mogen worden aangehaald. En hoewel hij het platform Nijkerkerveen (dat bestaat nog wel, hopen dat ze niet beledigd zijn) en de begeleidingsgroep verwart (het is ook lastig daar in het verre, verre verre  Niekark om te weten wat er in het exploitatie buitengebied gebeurt, laat staan hoe ze heten….. Het zij u vergeven.)  is de strekking van het verhaal meer dan de moeite waard om ook hier te publiceren. In antwoord kan ik aan Cactus mededelen dat het best lekker zit in dat Veense riet. Het is stevig spul, biedt bescherming en als je wilt, kan je er zelfs een huis van bouwen. Bovendien weten we de weg in ons eigen riet, zodat we een flinke voorsprong hebben..

Troebel als brak water………….

woensdag 25 mei 2011 00:00
Het collegeakkoord voor de komende jaren heet in Niekark ,,Helder als Glas”. Op basis van een aantal uitgangspunten en de bespreking van politieke wensen, is het college tot een aantal speerpunten van beleid gekomen. Eentje is zeker zo helder als glas en luidt als volgt:
,,Open communicatie en samenspraak met inwoners, verenigingen, instellingen, bedrijven en gemeente. In de afgelopen raadsperiode is raadsbreed ingezet op verkleining van de afstand tussen inwoners en gemeente. Dat krijgt deze periode een vervolg met bestuurlijke transparantie. Wij maken ons in dat kader onder meer sterk voor beleid ten aanzien communicatie/ burgerparticipatie, specifieke regels over de wijze waarop inwoners worden betrokken bij inbreidingslocaties, een adequate postafdoening en (verdere) normering van de gemeentelijke dienstverlening”. Een geweldige volzin.  Daar is over nagedacht in de zin van: communicatie van de gemeente met haar burgers scoort altijd goed in een collegeprogramma dus dat moet ook in Niekark, op papier althans, gewicht krijgen. Om in termen van Veronica’s  Top Veertig te spreken: communicatie was bij de afgelopen collegeonderhandelingen de Alarmschijf en die is binnen het collegeprogramma met stip op één binnen gekomen.
Ja, ja. Vraag dat maar eens aan het Platform Nijkerkerveen. Zij weten en ervaren inmiddels ook wat de op schrift gestelde woorden over open communicatie, transparantie, burgerparticipatie en wat dies meer zij waard zijn. Zij weten nu ook wat het is om met een kluitje het Veense riet in te worden gestuurd. De reactie van het Platform Nijkerkerveen, helder als glas geformuleerd door de heer Van Dam, liegt er niet om. Een alhoewel de waarheid immer de neiging vertoont ergens in het midden te liggen, kunnen we hier toch alleen maar de conclusie trekken dat het college, het kersverse collegeprogramma indachtig, in haar maag moetzitten met het feit dat een gemotiveerd Platform zo teleurgesteld is in de manier waarop er met haar mening wordt omgegaan.
En de gemeenteraad dan? Ja, eigenlijk mag het Platform al haar hoop in deze kwestie vestigen op de gemeentelijke volksvertegenwoordigers die aan hun Veense achterban verplicht zijn het college flink aan de tand te voelen. En dat is o zo gemakkelijk. Want met het collegeprogramma in de hand heeft de raad alle recht van spreken. De rol van de raad kan hier in optima forma gestalte krijgen. Hoe dan? Gewoon, door met elkaar, in het evenzeer geprezen als bekritiseerde duale stelsel, eens flink te discussiëren, te bakkeleien desnoods, over wat er fout is gegaan en hoe dit gerepareerd dient te worden. Want dat dit niet onbesproken mag blijven, dat hier corrigerend moet worden opgetreden, dat het Platform Nijkerkerveen serieus dient te worden genomen, dat is zo helder als glas. Dat is niet alleen van belang voor dit Platform, maar voor alle vormen van inspraak die er in Niekark bestaan en die op papier zo noodzakelijk werden geacht om de verkleining van de afstand tussen inwoners en gemeente te realiseren.  Anders had het collegeprogramma beter Troebel als Brak Water kunnen heten……………..
Cactus

..