De mening Grondgebied :: Deelplan 1a Nijkerkerveen

Zoals u waarschijnlijk al bekend zal zijn is deelplan 1a van de ontwikkeling Nijkerkerveen reeds in procedure. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn zienswijzen binnengekomen en Donderdag 15 september zal de Nijkerkse raad zich erover buigen in “De Mening”.
Deze vergadering is openbaar en voor publiek toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen bent u van harte welkom. Tevens bestaat de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering. U dient hiervoor vooraf aan de griffie (033-2472441/442)  kenbaar te maken dat u dit wenst.
Hieronder vindt u de vergaderstukken:

Agenda De Mening 15 September 20011

Raadsvoorstel Nijkerkerveen Deelpian 1a 2011-067

Zienswijzen Nota Best Plan Deelpl 1a Nijkerkerveen 23 Aug 2011

..