Vervolg Het besluit :: Deelplan 1a Nijkerkerveen

Afgelopen Donderdag is het besluit geschorst tot Maandag 3 Oktober 20.00 uur.

Donderdag 29 september zal tijdens “het besluit” het ontwerp bestemmingsplan deelplan1a Nijkerkerveen worden vastgesteld.
Het betreft echter een gewijzigd raadsvoorstel in verband met het van toepassing verklaren van de Crisis en Herstelwet op deelplan1a. De Crisis en Herstelwet beperkt in belangrijke mate de beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden na vaststelling door de raad. Verdere toelichting vindt u bij het raadsvoorstel.

Deze vergadering is openbaar en voor publiek toegankelijk. Indien u de vergadering wilt bijwonen bent u van harte welkom. Tevens bestaat de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering. U dient hiervoor vooraf aan de griffie (033-2472441/442)  kenbaar te maken dat u dit wenst.

Hier vindt u het gewijzigde raadsvoorstel, met bijbehorende agenda.

..