Handreiking aanpak woningbouwcrisis

Handreiking aanpak woningbouwcrisis voor Nederlandse gemeenten

Tilburg 30 september 2011 – Maak duidelijke keuzes in woningbouwprojecten en blijf in gesprek met ontwikkelaars en corporaties. Zorg voor een actuele structuurvisie en houd vakkennis en kennis van de stad van stedenbouwkundigen en planologen in huis. Dat zijn enkele tips uit de Handreiking Stedelijke Herprogrammering Woningbouw die Nicis Institute opstelde en waaruit gemeenten kunnen putten bij het vlottrekken van de woningbouw in hun stad. Vandaag presenteerden wethouders Arbouw (Breda) en Bron (Hengelo) de Handreiking, namens de werkgroep Stedelijke Herprogrammering Woningbouw van het G32-stedennetwerk aan hun collega-wethouders.

In opdracht van het stedennetwerk G32 maakte Nicis Institute in samenwerking met het Kadaster een analyse van de crisis binnen de gebiedsontwikkeling en de woningbouwprogrammering in Nederlandse steden. Daarnaast stelde het Nicis elf handreikingen op om de crisis te lijf te gaan, op basis van informatie uit de steden, relevante literatuur en gesprekken met sleutelfiguren. Volgens Nicis Institute kunnen steden zich versterken door krachtig op te treden. Het maken van keuzes in woningbouwprojecten, het aanpakken van overprogrammering en verliesgevende grondbedrijven zijn de eerste en belangrijkste stappen om de ruimtelijke ordening weer op de rit te krijgen in de Nederlandse steden.
Wethouder Arbouw: ‘Kies als lokale overheid waar je wel en waar je niet bouwt, stel prioriteiten en neem zo snel mogelijk je verlies. Zet vervolgens alles op alles dat die gestelde prioriteiten ook doorgaan. In Breda zijn we in gesprek met ontwikkelaars, instellingen en corporaties. We ontwikkelden samen met de gemeenteraad de nieuwe stip op de horizon. Zo krijgt o.a.‘Via Breda,’ de ontwikkeling van de spoorzone, absolute prioriteit. Alle partijen in de stad weten zo waar ze aan toe zijn’.
Steden moeten, mede op basis van regionale woningmarktonderzoeken en prognoses, zo snel mogelijk in beeld krijgen welke nieuwbouwwoningen waar nodig zijn en wat écht belangrijk is voor de stad. Met die kennis zullen gemeenten met de betrokken partijen moeten bekijken waar ze nu staan, wie nog kunnen investeren en vaststellen welke realistische mogelijkheden er nog zijn voor de komende jaren. Het is van belang de energie volledig te richten op een realistisch programma. Alle projecten in de lucht houden, kan betekenen dat te weinig projecten van de grond komen. In de toekomst gaat volgens Nicis Institute de herprogrammering van gemeenten naar een klein, krachtig en flexibel programma. Daarmee kunnen gemeenten beter inspelen op ontwikkelingen en initiatieven die zich aandienen. De gebiedsontwikkeling gaat in de toekomst meer ‘vraaggericht’ plaatsvinden. Daarbij kunnen gemeenten een ‘houdbaarheidsdatum’ aan een vergunning of afspraak koppelen. De verleende vergunning of afspraak vervalt als de ontwikkeling niet lukt binnen de afgesproken tijd. De gemeente kan vervolgens die locatie inzetten voor andere plannen.
Ook voor de gebieden waar de plannen naar ver in de toekomst zijn geschoven, moet aandacht zijn. Daarvoor moet worden gezocht naar een tijdelijke invulling.
Nicis Institute adviseert gemeenten om bestaande en nieuwe gemeentelijke instrumenten te gebruiken, zodat de gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk van de grond komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bestemmen van functies voor bepaalde tijd, prestatieafspraken met corporaties en marktpartijen, het actief toepassen van Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de inzet van Ontwikkelingsfondsen.
De handreiking is hier te downloaden

Verdere informatie: Hans Leeuwenkamp, woordvoerder G32, Fysieke Pijler: 06- 14332555 of Mieke Berkers, woordvoerder Nicis Institute
Informatie Gemeente Breda: Shared Service Center, afdeling communicatie, telefoonnummer (076) 529 30 15.
Informatie Gemeente Hengelo: Susan Meijer, 074-2459415

..