Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen

Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen

Het is lang stil geweest, maar niet helemaal zonder reden. Er waren kortweg gezegd wat obstakels op de weg, waar een route omheen gevonden moest worden. Afgelopen dinsdag heeft de kerngroep en de gemeente een gezamenlijk persbericht uitgegeven. Daarin staat onder meer de route aangegeven die ze gezamenlijk willen afleggen. Er komt een Plan van Aanpak dat waarschijnlijk in februari aan de raad voorgelegd zal worden.
De Kerngroep is de nieuwe groep Veenders, die de belangen van onze dorpskern zal vertegenwoordigen bij de planontwikkeling voor Nijkerkerveen. De kerngroepleden zijn ondermeer de belangenvertegenwoordigers van de Veense voorzieningen en derhalve meer direct betrokken. Tot de leden behoren ook ondernemers en andere belangstellende burgers. Zij gaan, in gezamenlijk overleg, met en voor elkaar, trachten een haalbaar voorzieningenniveau voor Nijkerkerveen te onderzoeken. Waar mogelijk zal de samenwerking tussen voorzieninghouders worden opgezocht. Al met al een goede ontwikkeling dat kerngroep en gemeente samen gaan werken aan het voorzieningenniveau. Dat geeft weer moed voor de andere onderwerpen die nog aan bod zullen komen.

Het Plan van aanpak, zo staat te lezen in het persbericht, beschrijft de manier waarop het gewenste voorzieningenniveau in Nijkerkerveen inzichtelijk wordt gemaakt. Er wordt onderzocht welk voorzieningenniveau gewenst is, als Nijkerkerveen een groei doormaakt naar 5.000 inwoners. Daarbij kijken de samenwerkende partijen naar de betekenis voor onder andere scholen, kinderopvang, sport, welzijn, cultuur, zorg en winkels. Ook worden aspecten als verkeersveiligheid en natuur bekeken.

De Kerngroep bestaat uit voorzitter Jan van Leuveren, secretaris Adriaan Goudswaard en hun adviseurs Bert van Leeuwen en Han van Dam. Zij werken samen met het gemeentebestuur en het college aan het Plan van aanpak. Voor de Kerngroep en de gemeente is het belangrijk dat de Nijkerkerveense samenleving zo breed mogelijk bij de planvorming wordt betrokken. In het Plan van aanpak wordt aangegeven hoe die brede vertegenwoordiging tot stand gaat komen. Het uiteindelijke doel is om alle belangen die spelen bij de ontwikkeling in beeld te brengen, zodat er een uitbreiding ontstaat die past bij de Nijkerkerveense maat en bij de behoeften van de gemeenschap.

De ‘Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen’ hecht er belang aan dat de dorpsgemeenschap samen optrekt bij de ontwikkeling van het dorp. Wie zich wil aansluiten, kan zich melden bij het bestuur van de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen.
(033) 7501562 ( Adriaan Goudswaard)
(033) 2572480 ( Jan van Leuveren)
Of op het centrale e-mail adres: kerngroepnijkerkerveen@gmail.com

..