Toch verschil van inzicht Kerngroep

:nosebleed Hoewel het bestuur van de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen dacht eruit te zijn met de gemeente en het plan van aanpak (zoals in voorgaande berichtgeving vermeld), blijkt er toch nog een verschil van inzicht te zijn rond het genoemde plan. Uit een brief die de gemeente verstuurde aan de Veense Voorzieningenhouders blijkt dat zij nog steeds stoeit met het mandaat van de Voorzieningenhouders.

Veel is er al gesproken over het gegeven of een Voorzieningenhouder nu via de Kerngroep spreekt of zelf voor haar belangen opkomt, maar die materie blijkt ernstig lastig te liggen. Er wordt ook een echte OF vraag van gemaakt, waarin iedere mogelijkheid van EN wordt uitgesloten.

Met de nu verstuurde brief poogt de gemeente zelf het probleem op te lossen door nog een keer aan de Voorzieningenhouders te vragen of zij zich willen laten vertegenwoordigen door het bestuur van de Kerngroep. Dit betekent automatisch dat de door de Kerngroep vertegenwoordigde Voorzieningenhouders niet kunnen aanschuiven bij het COV (Centraal Overleg Voorzieningen), waar Voorzieningenhouders die zich niet laten vertegenwoordigen door de Kerngroep dat wel kunnen, zo blijkt uit de brief.

..