Raad van State uit kritiek op kabinet om crisiswet

Bron: Volkskrant − 04/01/12, 14:37

De Raad van State heeft kritiek op het besluit van het kabinet om de tijdelijke crisis- en herstelwet permanent te maken. Door die wet worden bezwaarprocedures ingekort en is het makkelijker om bijvoorbeeld wegen versneld aan te leggen. Maar over de effecten van de tijdelijke wet is nog maar heel weinig bekend en er is ook geen analyse van effecten van een permanente wet, stelt de Raad.

Bovendien zijn er ‘sterke aanwijzingen’ dat de rechtspraktijk alleen maar ingewikkelder wordt, en juist niet vereenvoudigt zoals het doel van de wet was, zo staat te lezen in de samenvatting van het advies.

Verder is nog niet duidelijk wat de nieuwe regels gaan betekenen voor de rechtspositie van burgers, de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid.

Recessie

De wet is bedoeld om de economische recessie te lijf te gaan, onder meer door procedures te versnellen. Projecten als de A4 Midden-Delfland en het stationsgebied in Utrecht zouden zo uit het slop getrokken, was het idee bij het ontwerpen van de wet. Ook zouden ‘versneld’ sluizen gerenoveerd kunnen worden en windmolenparken kunnen worden aangelegd. De wet kwam in maart 2010 met hangen en wurgen door de Eerste Kamer, maar al in juni pleitte de Tweede Kamer ervoor de wet permanent te maken.

Het hoogste adviesorgaan van de regering waarschuwt verder dat er een tweedeling dreigt te ontstaan tussen het ruimtelijk bestuursrecht en overig bestuursrecht. Ook loopt de wet vooruit op andere wetten die het kabinet nog in petto heeft, onder andere over natuur, zonder dat al duidelijk is hoe de nieuwe wetten zich tot elkaar verhouden.

Het kabinet besloot vorige maand de wet permanent te maken met het oog op de continuïteit voor initiatiefnemers, bedrijfsleven en bestuursorganen.

Spijt

Tegenstanders waren al in 2010 niet blij met het toen mogelijk definitieve karakter van de wet. Riek Bakker, stedebouwkundige en juryvoorzitter van de canon Ruimtelijke Ordening, zei toen in de Volkskrant: ‘(…) er zijn veel zaken in Nederland die weerloos zijn. Die willen we niet op een achternamiddag weggooien. In de ruimtelijke ordening kun je je geen spijt veroorloven’.

via Raad van State uit kritiek op kabinet om crisiswet – Binnenland – VK.

..