Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen bezoekt Kulturhus

Kulturhus ElspeetOp woensdag 11 januari 2012 is een aantal leden van de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen op bezoek geweest in het nieuwe Kulturhus in Elspeet. Daags ervoor had het college het Plan van Aanpak voor het onderzoek naar wat er in Nijkerkerveen mogelijk is, vastgesteld. Het bestuur van de Kerngroep heeft met dit plan vooraf in kunnen stemmen.
Een goede reden dus om eens een kijkje te gaan nemen in Elspeet waar september vorig jaar een compleet nieuw dorpshuis in gebruik is genomen.
De kerngroepleden hebben er onder leiding van de beheerder een rondleiding gekregen en met eigen ogen kunnen zien welke mogelijkheden dit gebouw biedt aan de hele dorpsgemeenschap. Zo is er een prachtige oefenruimte van het plaatselijke muziekkorps, met daarnaast een zaal waarin het koor oefent. De ruimtes zijn zo goed geïsoleerd dat ze op een en dezelfde avond kunnen oefenen zonder last van elkaar te hebben!

bibliotheekIn het Kulturhus is er ruimte voor een bibliotheek, een praktijkruimte voor fysiotherapie, een kantoor voor Icare, bureau jeugdzorg en een ruimte voor logopedie. Ook de peuterspeelzaal heeft er een modern ingerichte plaats gekregen. Om maar eens enkele vaste gebruikers te noemen. Al die ruimtes zijn gerangschikt rondom een enorme centrale hal die gebruikt kan worden voor uitvoeringen, concerten en dergelijke. Die hal is nog te vergroten door een schuifwand te openen waardoor er een ruimte ontstaat met wel 500 zitplaatsen! Kortom: een schitterende accommodatie voor de dorpsgemeenschap!

Sportactiviteiten vind je bij dit complex niet. Als de kerngroepleden hiernaar vragen, is het antwoord dat er aan de rand van het dorp een sportcomplex al aanwezig was, zowel voor de buiten- als de binnensport. Hier hebben onder meer de voetbalvereniging, de tennisvereniging en de volleybalvereniging hun plaats. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor incidentele huur van ruimtes voor vergaderingen, presentaties, spreekuren en dergelijke.

's HeerenLooEen heel opmerkelijk punt is dat het dagelijkse onderhoud gebeurt door bewoners van ’s Heerenloo die iets verder in enkele woningen hun onderdak gevonden hebben. Een mooie combinatie: de bewoners hebben een prachtige mogelijkheid voor hun dagactiviteiten en het Kulturhus is verzekerd van het op orde brengen en houden van de meest alledaagse dingen.

De bezoekers uit Nijkerkerveen zijn dan ook diep onder de indruk van wat in Elspeet tot stand gebracht is. De brandende vraag die dan ook opkomt is: ‘Hoe hebben jullie dat toch allemaal voor elkaar gekregen?’ Op deze vraag krijgen de gasten ‘uit het Veen’ ook een antwoord. Het is van groot belang dat ‘de politiek’ zich heel erg duidelijk uitspreekt voor de komst van een dorpshuis. En ook weet dat de exploitatie van zo’n gebouw voor een deel afhankelijk is van de instandhouding van subsidiestromen naar gebruikers, zoals de bibliotheek. Nodig zijn ook gebruikers die behoren tot de commerciële deelnemers, zoals de fysiotherapie.

Gemeenschappelijke ruimteDaarnaast is het absoluut noodzakelijk dat er één instelling is die ‘de kar trekt’. In Elspeet is dat woningbouwvereniging die bouwheer is geworden en ook eigenaar van accommodatie is. Zij achtte het als haar taak hier op te treden als bouwer van maatschappelijk vastgoed voor de dorpsgemeenschap. Het beheer is voor een groot deel in handen van een van de grootgebruikers, het fanfarekorps.
Om dit allemaal qua investering mogelijk te maken, is een bijdrage van het provincie- en gemeentebestuur ontvangen.

Kerngroep in KulturHusAan het eind van de middag gaan de kerngroepleden, vol met indrukken en kansen die er zijn, ook voor het Veen, naar huis. Op korte termijn willen ze ook nog in enkele andere dorpen gaan kijken, al is het alleen maar om te zien welke combinatiemogelijkheden er nog meer zijn. De voorzieninghouders in Nijkerkerveen willen op deze manier in beeld krijgen wat er voor hun dorp goed zou zijn. En waarover ze met het gemeentebestuur in overleg willen treden. Er is dus werk aan de winkel!

..