Gemeentelijke informatieavond ontwikkeling Nijkerkerveen

Op maandagavond 13 februari 2012 worden alle inwoners van Nijkerkerveen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de nabije toekomst van Nijkerkerveen. De gemeente wil u graag bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw, Veensche Boys, en het centrum van Nijkerkerveen.

Programma informatieavond 13 februari 2012
Locatie : de Van Rootselaarschool, Van Noortstraat 42, Nijkerkerveen

19.15 uur Ontvangst
19.30 uur Tafelgesprek: Presentatie van de laatste ontwikkelingen door Wethouder Windhouwer en Annemiek Hoitinga (projectleider)
20.00 – 21.00 uur Informatiemarkt met de volgende thema’s:
  • Bestemmingsplan deelplan 1a en 1b (tussen Buntwal en Talmastraat)
  • Stedenbouwkundig plan Deelplan 2 (tussen Vrouwenweg en Veensche Boys)
  • Programmastudie centrumvoorzieningen
  • Bestemmingsplan sportcomplex Veensche boys

Tijdens het tafelgesprek komen kort de belangrijkste ontwikkelingen voorbij. Wilt u dieper op een thema of ontwikkeling ingaan, dan is daar gelegenheid voor tijdens de informatiemarkt. Per thema staat er een medewerker van de gemeente voor u klaar om uw vragen te beantwoorden of om de plannen op grote kaarten toe te lichten.

De kerngroep ontwikkeling Nijkerkerveen laat weten op geen enkele wijze te zijn geïnformeerd of geraadpleegd met betrekking tot de op deze avond te presenteren informatie, noch heeft de kerngroep enige betrokkenheid gehad in de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan deelplan 2 en het bestemmingsplan Veensche Boys. Het is voor de kerngroep dus net zo nieuw als voor u. Het bestuur van de kerngroep adviseert u derhalve om zeker op deze informatiebijeenkomst aanwezig te zijn om zelf de laatste ontwikkelingen waar te nemen en eventuele vragen beantwoord te krijgen.

..