Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen enthousiast van start

Afgelopen maandagavond waren de kerngroepleden bijeen in Concordia. Nu het bestuur, de wethouder en de projectleiders in het onderzoek naar de voorzieningen voor Nijkerkerveen overeenstemming hebben bereikt over het plan van aanpak, werd het tijd om het plan te presenteren. Erwin Veneklaas Slots (ICSadviseurs) nam het woord en presenteerde aan de hand van sheets wat er in de komende maanden gaat gebeuren in het onderzoek. De gemeenteraad neemt in februari haar besluit over het plan van aanpak en wethouder Windhouwer heeft daar het volste vertrouwen in dat het goed komt.

De opdracht luidt:

“Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is een eindrapport op basis waarvan een bestuurlijk besluit genomen kan worden over de omvang, het gewenste niveau van voorzieningen in Nijkerkerveen en de financiële haalbaarheid ervan”.

Het plan van aanpak valt op te delen in twee fasen. Fase 1 (waar we ons nu bevinden) behelst het onderzoek naar de huidige situatie, de ambitie gelet op de komende groei, hoe dit valt te realiseren, of het betaalbaar is en welke combinatie mogelijkheden denkbaar zijn. Eén en ander zou moeten resulteren in meerdere scenario’s, waar uiteindelijk de gemeenteraad een beslissing over moet nemen. In Fase twee komt de werkelijke invulling van het plan met o.a. vierkante meters en deelnemers aan de orde. Te zijner tijd zal worden bedacht of en hoe de Kerngroep ook in fase 2 een positieve bijdrage kan leveren.

Na de presentatie was er een korte pauze die goed werd benut voor vele onderlinge gesprekken. De materie leeft in Nijkerkerveen, dat merk je en dat voel je. De kerngroepleden zijn onverdeeld enthousiast over het idee Kulturhus, of noem het maar een nieuw dorpshuis. Het oude Concordia, maar ook de Baggelaar voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en daar moet iets anders voor komen. Hoe dat gerealiseerd gaat worden is nu de grote vraag, maar dat het gerealiseerd gaat worden is eigenlijk al geen vraag meer voor de Veenders, zelfs als de geplande nieuwbouw niet of in beperkte mate doorgaat. De komende weken zal de Kerngroep zich richten op meer bezoeken aan andere dorpshuizen, zoals bijvoorbeeld te Kootwijkerbroek en Scherpenzeel.

..