Fractie Christenunie-SGP op werkbezoek in Nijkerkerveen

Op woensdag 7 maart 2012 brachten Marieke Doddema, Hans Mekking en Harka Dijksterhuis een bezoek aan Nijkerkerveen. Enkele leden van de kerngroep ‘Ontwikkeling Nijkerkerveen’ verwelkomden hen voor het huidige dorpshuis ‘Concordia’, tevens vertrekpunt van een wandeling door het Veen. De fractieleden lieten zich op het gebied van de uitbreiding van het dorp uitvoerig inlichten over de samenwerking met de gemeente en over de opvattingen van de kerngroep die op dit moment leven.

Volgens de kerngroep is het wel duidelijk geworden dat in de toekomst het kloppende hart van Nijkerkerveen zal moeten liggen rondom het huidige plein waar onder meer ‘De Spar’ en kapsalon ‘Anja’ gevestigd zijn. Een verplaatsing van de dorpskern, zo wordt de fractie duidelijk gemaakt, naar een nieuwe plek is voor de kerngroep niet aan de orde.

In de directe omgeving van het plein is er voldoende ruimte aanwezig of te creëren voor alle voorzieningen op het gebied van winkelen, onderwijs, opvang, zorg, welzijn en cultuur. De grootste prioriteit ligt wel bij de realisatie van een zogenaamd ‘kulturhus’ als vervanger van het huidige dorpshuis dat niet toereikend is voor de huidige en toekomstige activiteiten.

Ook de sport komt ter sprake, vooral de binnensport. Vast staat dat een goed gerenoveerde ‘Baggelaar’ voldoende is voor het uitgebreide dorp. Echter, volgens de gemeentelijke sportnota zou er halverwege de jaren twintig een vijfde sporthal in de hele gemeente nodig zijn. De kerngroep, zo maakt ze de fractie duidelijk, staat er open voor die 5e hal te realiseren in Nijkerkerveen. Het zou voor toekomstige bewoners de aantrekkelijkheid van het dorp alleen maar versterken.

Door slimme ordening van de ruimte in en rondom het krachtige dorpshart zouden er locaties te bedenken zijn die uitstekend geschikt zijn voor de vestiging van onder meer zorgwoningen.

Een geleidelijke groei met 50 woningen per jaar heeft als voordeel dat niet alles tegelijk uitgevoerd hoeft te worden. Hierdoor kunnen ook de kosten in de tijd uitgesmeerd worden.

Na een rondleiding van ruim een uur vertrekt de fractie vol met opgedane indrukken. Ze ziet dan ook met belangstelling de scenario’s tegemoet die uit het overleg tussen gemeente en kerngroep gaan komen. Als alles mee zit, zal de raad nog voor de zomervakantie hierover een beslissing nemen.

..