Deelplan 1a Nijkerkerveen vernietigd door Raad van State

Op de website van de Raad van State werd op 21 november de uitspraak inzake het beroep van de familie De Greef tegen het vastgestelde bestemmingsplan “deelplan 1a” bekend gemaakt. De Raad van State oordeelt dat door een onzorgvuldige voorbereiding van het plan geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd bij de nieuw te bouwen woningen en bedrijfswoningen. De gemeenteraad van de gemeente Nijkerk heeft tijdens het beroep niet aannemelijk kunnen maken dat er zich aan de Talmastraat enkel bedrijven kunnen vestigen met een maximale milieu belasting tot en met categorie 3.1. Hierdoor werd met de geplande woningbouw niet voldoende afstand gehouden van de daar mogelijke bedrijvigheid.

Het is geen groot geheim dat ik, Henk de Greef, ook de beheerder ben van deze site. Ik zal daarom niet verder ingaan op de details van de zaak en de consequenties voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. De volledige uitspraak is hier te vinden.

..