Voorontwerp bestemmingsplan Nijkerkerveen Holkerveen ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 december 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0039-0001. De stukken zijn ook in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033.

Gedurende 6 weken na 20 december is het mogelijk om uw zienswijzen (bezwaren) mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan het college van B en W tte Nijkerk.

Ons advies aan bewoners en vooral ook bedrijven is om goed kennis te nemen van dit voorontwerp, het te vergelijken met het vigerende bestemmingsplan en voor uzelf na te gaan of u met dit plan kunt instemmen en zoniet uw zienswijzen schriftelijk in te dienen.

..