In gesprek over nieuwe kleedruimtes en kantine voor Veensche Boys

Voetbalvereniging Veensche Boys uit Nijkerkerveen, SRO Amersfoort en de gemeente Nijkerk zijn met elkaar in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om, vooruitlopend op de plannen voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen, zes nieuwe kleedruimtes en een nieuwe kantine op het sportcomplex van Veensche Boys te realiseren.

Het bestuur van Veensche Boys en de gemeente Nijkerk praten al een aantal jaar over de inpassing van het voetbalcomplex in de woningbouwplannen voor Nijkerkerveen. In 2009 is de afspraak gemaakt het complex van Veensche Boys deels in te passen. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft hiermee ingestemd met als nadrukkelijke wens dat er een nieuwe kantine wordt gerealiseerd. De huidige kantine is sterk verouderd en in de nieuwe situatie decentraal op het complex gelegen. De bouw van 6 nieuwe kleedruimtes is gezien de huidige omvang van het sportcomplex nu al nodig.

 

Een nieuwe kantine is nodig

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de bouw van de kantine en de kleedruimtes deels parallel aan de woningbouwontwikkeling te laten plaatsvinden. Maar door de economische crisis vertraagd de bouw van nieuwe woningen in Nijkerkerveen. Veensche Boys heeft daarom recent richting de gemeente aangegeven dat het niet langer verantwoord is om te wachten met de bouw van een kantine. Na gezamenlijk overleg is geconcludeerd dat nu met betrokken partijen moet worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn te investeren in kleedruimtes en kantine. De eerste gesprekken hierover zijn reeds gestart.

..