Voorzieningen in centrum Nijkerkerveen

Na anderhalf jaar praten is het eindelijk zover. De gemeenteraad van Nijkerk krijgt dadelijk de modellenstudie van de voorzieningen in Nijkerkerveen onder ogen. Het zal een lastige keuze worden voor de raad, want de beurs is smal. Daarom is het belangrijk om de voorkeur van de dorpsbewoners heel helder op het netvlies te hebben.

De kerngroep Nijkerkerveen weet het al.

Als we het aan de voorzitter van de Kerngroep, Jan van Leuveren vragen, zoals de Stad Nijkerk in dit artikel heeft gedaan, komt er een duidelijk en gemotiveerd antwoord uit. De kerngroep kiest voor het derde model, met alle voorzieningen in het hart van het dorp.  De motivatie daarvoor is helder. Nijkerkerveen zal namelijk niet meer dat grote dorp worden zoals eerder werd bedacht. Het drie dorpen model is al lang van de baan en de rest van de ontwikkeling van Nijkerkerveen beperkt zich nu tot een maximale groei van 15 woningen per jaar. Bovendien hebben we te maken met een scheefgroei in de bevolkings opbouw, die met name op het gebied van starters, maar ook zeker ouderen veel aandacht vraagt.

Hierdoor wordt het logischer om de voorzieningen te positioneren in het bestaande dorpscentrum, dat daar historisch is gegroeid. Aan het pleintje bij de supermarkt zou een dorpshuis kunnen komen, met daarin de nodige voorzieningen voor Nijkerkerveen. Daaraan gekoppeld de scholen en de huidige Baggelaar kan blijven waar hij nu is. Ook ziet de kerngroep mogelijkheden voor een uitbreiding van het winkelbestand door winkels met bovenwoningen te plannen aan de Van Noortstraat.

Weet wat je kiest

De keuzes die wij nu maken, zullen voor de komende 30 jaar bepalend zijn voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. Het beeld van dit dorp zal erdoor bepaald gaan worden. Daarnaast zal het grote betekenis hebben voor de aantrekkingskracht van ons dorp om hier te willen wonen en werken. U begrijpt waarschijnlijk al dat de voorkeur van de kerngroep niet helemaal dezelfde is als die van de gemeente. De gemeente heeft een voorkeur voor het eerste model, waarin alle voorzieningen worden verplaatst naar het huidige voetbalveld van Veensche Boys.

De kerngroep Nijkerkerveen nodigt alle Veenders uit om van gedachten te wisselen over deze voorzieningen. U bent van harte welkom in de Voorpost (naast de grote kerk) op donderdag 23 mei, om 20.00 uur. Daar zal een presentatie worden gegeven van de modellen en een toelichting op de argumentatie.

1 Reactie op “Voorzieningen in centrum Nijkerkerveen”

  1. Een duidelijk artikel! Uit de tekening blijkt dat twee woonblokken van De Zonnehof gewoon kunnen blijven staan. Dat scheelt een heleboel geld!. Er blijft namelijk meer dan genoeg ruimte over voor het nieuwe schoolgebouw en het dorpshuis.
    De bescheiden en langzame groei van ons dorp is net genoeg om de beide scholen weer terug te krijgen op het aantal leerlingen dat ze nu elk hebben. Als er namelijk niets gebeurt, zal de grote daling van het aantal leerlingen alleen maar voort blijven duren. Wie wil weten hoe scherp die daling is, komt naar de voorlichtingsavond die de kerngroep gaat houden. Kom op 23 mei a.s. naar De Voorpost!

Laat een reactie achter