Ontwerp bestemmingsplan Nijkerkerveen Holkerveen ter inzage tot 4 december

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen ter visie komt te liggen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 24 oktober 2013 tot en met 4 december 2013 ter visie. De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het Stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033.

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0267.BP0039-0002 Via www.nijkerk.eu is het ontwerpbestemmingsplan (Woon- en leefomgeving, Bestemmingsplannen) eveneens te raadplegen.

Gedurende de periode dat het plan ter visie ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient men te richten aan de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 033.

..