Ondernemers Talmastraat niet gerust op ontwikkeling Nijkerkerveen

De ondernemers uit de Talmastraat zijn er nog niet erg gerust op dat het gemeentebestuur van Nijkerk ook hun belangen scherp in het vizier houdt. Zij vrezen een ontwikkeling, die schadelijk is voor de gevestigde ondernemers.

Na de vernietiging door de Raad van State van het deelplan 1a te Nijkerkerveen, heeft het college een strategie ontwikkeld die juridisch houdbaar zou moeten zijn. Deze strategie behelst enkel toch beperking van de milieurechten van de gevestigde ondernemers. Dit in strijd met de toezeggingen van het college, dat er aan de bestaande rechten van gevestigde ondernemers niet getornd zou worden. De vraag rijst of deze strategie politiek wel houdbaar is. Wat is de waarde van een toezegging van het college tijdens de raadsvergadering?

Tevens vragen wij ons af of het deelplan 1a, gezien de verminderde woningbehoefte in het woningbouw programma nog wel wenselijk is en met de reeds opgelopen en nog op te lopen vertraging (kosten a 500.000 euro) nog wel financieel uitvoerbaar is. Dit lijken ons belangrijke vragen om te beantwoorden, voordat besluiten worden genomen die vergaande consequenties hebben voor bestaande bedrijven en toekomstige bewoners. Deze vragen hebben wij aan de Raad van Nijkerk voorgelegd.

Wij zijn van mening dat de Raad een besluit zou moeten nemen over het al of niet ontwikkelen van deelplan 1a en als daartoe besloten wordt, de methode om te komen tot een ontwikkeling die aan alle partijen recht doet.

Lees hier de brief die aan de gemeenteraad namens de ondernemers werd verstuurd.

..