Deelplan 1b vastgesteld

Deelplan 1b ligt ter inzage van donderdag 26 juli 2012 tot en met 5 september 2012. Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de Gemeente Nijkerk in haar vergadering van 28 juni 2012 heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerkerveen, […]