Heroverweging plan Nijkerkerveen

NIJKERK – Het college heeft een besluit genomen over de heroverweging van de toekomstplannen van Nijkerkerveen. Vorige week informeerde de begeleidingsgroep uit Nijkerkerveen de bevolking van het dorp al over de gewijzigde plannen. (Zie pagina 3). Dat leidde tot veel kritiek.

Deelplan 2 – Veensche Boys

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2007 de uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. Een van de uitgangspunten was dat Veensche Boys verplaatst moet worden om het dorp af te kunnen ronden. Bij deze heroverweging is onderzocht of het inpassen van Veensche Boys in financieel opzicht positiever is dan het verplaatsen naar de locatie […]

Deelplan 4 (zuidoosthoek)

Met de vaststelling van het voorkeursmodel medio 2009 is besloten dat de zuidoost hoek geen onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling. De gemeenteraad heeft het college wel de opdracht gegeven om met partijen in overleg te treden. Gesprekken zijn gevoerd met Haverlag en De Goede Woning (DGW). Haverlag en de gemeente Nijkerk hebben gezamenlijk de conclusie […]

Deelplan 3

Over de afzetbaarheid van de woningen in Nijkerkerveen bestaat er onzekerheid. Om die reden is het verstandig om rekening te houden met een bouwtempo van 25 woningen per jaar in deelplan3 in plaats van 50 woningen per jaar. Deelplan 3 start op zijn vroegst in 2018 en met een tempo van 25 woningen per jaar […]

Deelplan 2

 Als gevolg van het KWP III en de ontwikkelingen op de woningmarkt is het voorstel het woningbouwprogramma aan te passen naar 35% goedkoop, 35% midden en 30% duur in plaats van 30%, 30%, 40% in het voorkeursmodel. . . De consequenties hiervan zijn: meer goedkope woningen dichtheid hoger; bij het vasthouden aan 10 woningen per […]

Deelplannen

De ontwikkeling van Nijkerkerveen wordt opgesplitst in deelplannen.Hier ziet u een overzicht van deelplan 1 tot en met 4.  

Veense patstelling bij omroepN – Het Nijkerk Nieuws

NIJKERK – In het actualiteitenprogramma “De Week” van OmroepN legde Han van Dam (voorzitter van de begeleidingsgroep Nijkerkerveen) uit, dat de begeleidingsgroep het eens was met het plan, dat in 2009 voor Nijkerkerveen is gepresenteerd. Van Dam: “Dat plan zou eigenlijk uitgevoerd moeten worden. De problemen die nu zijn ontstaan komen door eisen van de […]

Nijkerkerveen kritisch over toekomstplannen

dinsdag 29 maart 2011 06:48 NIJKERKERVEEN – Voor een volle zaal met belangstellenden heeft de begeleidingsgroep ‘Uitbreiding Nijkerkerveen’ woensdag 23 maart een ‘dorpsavond’ gehouden om met de bevolking te spreken over de huidige plannen van het college. De avondvoorzitter, Ton Eikelboom, zei blij te zijn dat er zoveel mensen aanwezig waren. Ook was hij blij […]

Het besluit

Tijdens het besluit van 28 april zal de gemeenteraad van Nijkerk zich uitspreken over de voorliggende “herziening” op de plannen in Nijkerkerveen. Het is een herziening op het voorkeursmodel, zoals dat in 2009 is vastgesteld. Inspraak van 5 minuten is mogelijk voor iedereen, indien u zich vooraf bij de griffie aanmeldt en bovendien bij de mening van […]

De mening grondzaken

Tijdens deze mening grondzaken zal de commissie zich uitspreken over de voorliggende “herziening” op de plannen in Nijkerkerveen. Het is een herziening op het voorkeursmodel, zoals dat in 2009 is vastgesteld. Inspraak van 5 minuten is mogelijk voor iedereen, indien u zich vooraf bij de griffie aanmeldt. De vergadering is publiek toegankelijk. LET OP : […]