Twee zienswijzen ingediend bij deelplan 2

Er zijn twee zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Nijkerkerveen Deelplan 2, eerste fase. Dat omvat de bouw van woningen in het gebied tussen de Vrouwenweg, Van Dijkhuizenstraat, Vanenburg en de terreinen van Veensche Boys. In de eerste fase van het bouwplan worden 75 woningen gerealiseerd, verspreid over vijf jaar. Ieder jaar worden derhalve vijftien woningen […]

IJzer en Machinehandel Heg niet blij met Gemeente

René van de Heg laat weten middels een bord in zijn tuin dat de ontstane situatie niet aan hem heeft gelegen. De containers stonden voorheen op het perceel Schoolstraat 64, maar dat mag niet meer, want daar zit geen bedrijfsbestemming op. Onder last van dwangsom heeft het bedrijf de containers van de woonbestemming moeten verwijderen. […]

Niet meer bedrijfspanden in Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN – Achter de Domstraat 31 wil de heer Bruinekool een bedrijfspand bouwen, dat ongeveer 10*20 meter groot moet worden. B&W vindt dat geen goed idee. De adviescommissie zag er geen bezwaar in, maar B&W legt dat advies naast zich neer. Het college is bang, dat door de komst van dat gebouw er meer vrachtverkeer […]