Niet meer bedrijfspanden in Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN – Achter de Domstraat 31 wil de heer Bruinekool een bedrijfspand bouwen, dat ongeveer 10*20 meter groot moet worden. B&W vindt dat geen goed idee. De adviescommissie zag er geen bezwaar in, maar B&W legt dat advies naast zich neer. Het college is bang, dat door de komst van dat gebouw er meer vrachtverkeer […]

Einde inzagetermijn deelplan 1a – 25 mei

Zoals u allemaal hebt kunnen lezen, ligt deelplan 1A van de uitbreiding Nijkerkerveen nog ter inzage. Tot 25 mei a.s. heeft iedereen gelegenheid via de indiening van een zienswijze hiertegen bezwaar in te dienen bij de gemeenteraad. De zienswijzen moeten wel voor 25 mei binnen zijn, anders zijn uw rechten verkeken. In de verdere procedure […]