Deelplan 1

 Naar het gebied achter de Van Dijkhuizenstraat en Talmastraat wordt verwezen met “deelplan1”.De planontwikkeling voor dit plan wordt losgekoppeld van de structuurvisie en of het masterplan voor Nijkerkerveen. In dit gebied zijn geen voorzieningen voorzien. Hier is voornamelijk woningbouw (70 – 80 stuks) gepland met eventueel een bedrijfsunit.  Het plangebied is grotendeels in eigendom van gemeente en […]