Deelplan 2 – Veensche Boys

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2007 de uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. Een van de uitgangspunten was dat Veensche Boys verplaatst moet worden om het dorp af te kunnen ronden. Bij deze heroverweging is onderzocht of het inpassen van Veensche Boys in financieel opzicht positiever is dan het verplaatsen naar de locatie […]

Deelplan 2

 Als gevolg van het KWP III en de ontwikkelingen op de woningmarkt is het voorstel het woningbouwprogramma aan te passen naar 35% goedkoop, 35% midden en 30% duur in plaats van 30%, 30%, 40% in het voorkeursmodel. . . De consequenties hiervan zijn: meer goedkope woningen dichtheid hoger; bij het vasthouden aan 10 woningen per […]