Exploitatie opzet deelplan 1

Het bestemmingsplan Nijkerkerveen deelplan 1 wordt als 1e plan ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van dit plangebied hebben de gemeente en Plankenburg BV te Hoevelaken een samenwerkings- en realisatieovereenkomst gesloten. Die overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met in achtneming van ieders taakstelling gericht op: –        het vastleggen van de afspraken tussen partijen met […]