Ruimtelijke ordening op de schop

Het kabinet breekt met het ruimtelijk beleid van ‘bundelen en verdichten’. Voor het herstructureren van bedrijventerreinen is geen geld meer. Bevoegdheden voor nationale landschappen en rijksbufferzones wil het Rijk overdragen aan provincies

Sigaar uit eigen doos

Politiek gezien erg handig gespeeld. Stel de heroverweging vast en doe er een motie bij, die zaken belooft die toch al vast stonden. Het lijkt dan alsof er geluisterd is naar de bevolking, maar het spel gaat gewoon door zoals het bedacht was en de bezwaren blijven overeind.

Herinnering het Besluit 28 april 19.30 uur

Morgen is het zover, dan zal de heroverweging Nijkerkerveen worden behandeld in het Besluit. Voor de niet ingewijden onder ons; dat is het moment dat de beslissingen over de toekomst van ons dorp worden genomen. Zorg dat u erbij bent. (Omroep Nijkerk doet rechtstreeks verslag op radio, internet en kabel) Namens de begeleidingsgroep Nijkerkerveen zal Han […]

Albert en Piet Heijn – over Nijkerkerveen

“Piet Hein, Piet Hein, zijn naam was klein“, zingen we met Koninginnedag. Albert Heijn let op de kleintjes volgens de reclame. De eerste noemen we een nationale held, terwijl hij eigenlijk een zeerover was en de tweede noemen we een kruidenier. Wat hebben deze twee mensen met de ontwikkeling van Nijkerkerveen te maken? Alles!

Geen plan is ook een plan

Veel is er al gezegd over de inrichting van ons dorp en de daarbij behorende voorzieningen. Een visie op de ontwikkeling, ofwel een integraal plan. De begeleidingsgroep, die in eerste instantie daarvoor in het leven is geroepen hecht veel waarde aan een dergelijk plan.

Eerst duidelijk(heid) dan snel(heid)

:mfw Hele volksstammen zijn ermee opgegroeid. Ik de bedoel de methode aan de hand waarvan een hele generatie heeft leren schrijven. ‘Eerst duidelijk dan snel’. Want ja, je moet wel heel duidelijk kunnen schrijven wil je jouw boodschap aan anderen kunnen overbrengen. Schrijven met ‘gepaste snelheid’, want anders kom je (weer) terecht in een onbegrijpelijk […]

Een goede buur

:grimace Het aardige van zo’n dorp, met dorps karakter is dat je de mensen kent. Tenminste, ehhm ehhhh, het heeft even geduurd, maar na 20 jaar in dit dorp, mag ik toch zeggen dat ik ons buurtje ken.

Wat gaat er gebeuren met de scholen

Onder verantwoordelijkheid van de vorige wethouder van onderwijs is op 18 februari 2010 de mededeling ontvangen dat er een flinke uitbreiding van de scholen nodig zal zijn. De scholen zelf hebben laten weten wel als twee zelfstandige scholen verder te willen gaan, maar dan wel in een nieuw schoolgebouw. Want dat is goed voor de […]

Aanvullend advies begeleidingsgroep

:skiss Hartelijk dank aan de mensen die op onze ‘dorpsavond’ aanwezig waren en de vele positieve reacties we op de avond zelf en daarna ontvangen hebben. Jullie inbreng en ook andere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we nog een aanvulling op ons eerdere advies hebben willen geven. Om het geheel nog iets ‘strakker’ te formuleren. […]

Voorkeursmodel 2009 toegevoegd

Zojuist toegevoegd aan de site; Het voorkeursmodel zoals we dat in 2009 hebben vastgesteld. Naast het hoofdstuk deelplannen, kunt u nu ook de wijzigingen zien. Alle informatie komt uit de nieuwsbrief nr3 van april 2009.