Veel gespreksstof over plannen voor Nijkerkerveen

NIJKERK – Onlangs kwam B&W met nieuwe, bijgestelde plannen voor Nijkerkerveen. Die werden donderdagavond door de Veenders beproken en de algemene teneur was er één van teleurstelling. Voorzitter begeleidingsgroep is tegen Op de site Nijkerkerveen.net (een initiatef van Veender Henk de Greef) werd geprotesteerd tegen het idee om Veensche Boys NIET te verplaatsen. Dat was in […]

Teleurstelling groot in Nijkerkerveen

Gepubliceerd 11 april 2011 | door E.Livestro Vorige week donderdagavond heeft de gemeente onder leiding van een onafhankelijk voorzitter de gewijzigde plannen over de uitbreiding van Nijkerkerveen toegelicht. Speciaal voor dit onderwerp hield de raad zijn maandelijkse bijeenkomst met de burgers, ‘De Ontmoeting’ niet in het stadhuis maar in het dorp zelf. Er waren dan […]

Veensche Boys: vooralsnog positief

Het bestuur van Veensche Boys heeft 7 april vooralsnog positief gereageerd op het nieuwe stedenbouwkundige plan voor Nijkerkerveen. Daarbij worden twee velden behouden, twee nieuwe voetbalvelden toegevoegd ten westen van het huidige complex en er is ruimte gereserveerd voor een vijfde veld achter Woudenberg autos. Ten oosten van Woudenberg Autos wordt een nieuw parkeerterrein aan […]

Geef Veensche Boys de Ruimte

Dat verdienen onze ‘blauwe helden’ nu echt een keer! Na jaren van twijfel en ‘welles-nietes-spelletjes’. Inpassen in het nieuwe dorp? Dat levert alleen maar ellende op. En een gesloten boek als het gaat om uitbreiding; uitbreiding voor voetbal en andere buitensporten. Waar dan heen nu opschuiven naar Starlight door een financiele blunder van de gemeente […]

Voorzieningen

Er komt een herkenbaar dorpscentrum. Voor de vernieuwing van het dorpscentrum is een groot zoekgebied aangewezen, vanaf de kruising Nieuwe Kerkstraat/Jacob de Boerweg tot en met het huidige voetbalterrein van Veensche Boys. Veensche Boys zelf zal worden verplaatst naar de locatie tussen Starlight en de huidige locatie. (Bron Nieuwsbrief nr3 dd. april 2009) Het voorkeursmodel […]

Deelplan 2 – Veensche Boys

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2007 de uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. Een van de uitgangspunten was dat Veensche Boys verplaatst moet worden om het dorp af te kunnen ronden. Bij deze heroverweging is onderzocht of het inpassen van Veensche Boys in financieel opzicht positiever is dan het verplaatsen naar de locatie […]

De Boys wel of niet verplaatsen?

Het was meer dan duidelijk en niet voor enige discussie vatbaar, tenminste in 2007. De Boys moesten worden verplaatst, want dat gaf ruimtelijk gezien goede mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van ons dorp(scentrum). Niet duidelijk was waarheen, maar dat er verplaatst moest worden stond als een paal boven water. Uiteindelijk was dit voor de Veensche […]