Antwoord op advies beeldkwaliteit deelpl 1 is binnen

De begeleidingsgroep Nijkerkerveen adviseerde op 28 oktober 2010 tweeledig, namelijk op beeldkwaliteit en stedenbouwkundige visie. Het ontbrak echter aan een structuurvisie. Beeldkwaliteit deelplan 1 is dik  in orde. (We vonden het ook echt mooi, met een paar kleine aanmerkingen over een speelplaaats e.d.) Met betrekking tot het stedenbouwkundig plan, de verkaveling of de visie, hebben wij het […]

Exploitatie opzet deelplan 1

Het bestemmingsplan Nijkerkerveen deelplan 1 wordt als 1e plan ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van dit plangebied hebben de gemeente en Plankenburg BV te Hoevelaken een samenwerkings- en realisatieovereenkomst gesloten. Die overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met in achtneming van ieders taakstelling gericht op: –        het vastleggen van de afspraken tussen partijen met […]